?konomi

Unge sparer smart og riktig

Nordmenn under 30 ?r tror ikke folketrygd og tjenestepensjon vil v?re nok ? leve av som pensjonist. Samtidig prioriterer de sparing i BSU mens de kan. ? De unge har skj?nt poenget, sier Storebrands pensjons?konom.
Rundt halvparten av alle nordmenn i arbeid sparer jevnlig eller planlegger ? starte med sparing til pensjon, viser en unders?kelse som Norstat har gjennomf?rt for Storebrand.
Etter fylte 30 ?r er spareviljen h?y og stabil, viser unders?kelsen. Faktisk er andelen som sparer eller planlegger ? spare aller h?yest i aldersgruppen mellom 30 og 39 ?r.
? Vi ser de samme tendensene blant v?re kunder. I 2011 ble 29 prosent av spareavtalene i Storebrand opprettet av kunder under 40 ?r. I fjor var denne andelen ?kt til 42 prosent. Gjennomsnittsalderen p? kunder som oppretter spareavtaler har ogs? falt i perioden ? fra 46 ?r til 43 ?r, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.
? De unge har forst?tt det
Pensjons?konomen finner noe av svaret p? den ?kte spareviljen i unders?kelsen. Nesten ingen unge tror at folketrygd og tjenestepensjon vil v?re tilstrekkelig. Blant de over 50 ?r er det langt flere som tror det.
? Dette viser at unge har forst?tt konsekvensene av pensjonsreformen, som legger opp til at man enten m? spare privat eller jobbe lenger for ? f? samme ?rlige pensjon som f?r. Alle f?r et st?rre ansvar for egen pensjon.
De unge er ogs? flinke til ? spare. Mellom 30 og 40 prosent av alle nordmenn mellom 18 og 34 ?r sparer i BSU, viser tall fra SSB.
? Dette er oppl?ftende! At man prioriterer BSU-sparing tidlig i livet, samtidig som man innser at man m? spare selv for ? kunne leve det livet man ?nsker som pensjonist, er et sunnhetstegn, sier pensjons?konomen.
Venter p? myndighetene
I aldersgruppen under 30 ?r som oppgir at de ikke sparer til pensjon, svarer 2 av 10 at de synes dette er for tidlig ? tenke p?. I aldersgruppen 30-39 ?r har andelen sunket til under 1 av 10.
? Det er ingen tvil om at sparebudskapet er i ferd med ? n? ut til folk. N? gjelder det at myndighetene f?lger opp med bedre skatteregler for privat sparing. Norge er et av f? land i Europa som ikke har gode ordninger for skattemotivert privat pensjonssparing, sier Dyre Haug.
Unders?kelsen viser ogs? at de med h?yest inntekt er mest tilb?yelige til ? spare til pensjon.
? Dette er som forventet. Denne gruppen har mest til overs og inntektsfallet ved pensjonering er st?rst for h?ytl?nte. L?nn over 7,1 G gir nemlig ingen opptjening i folketrygden, avslutter Dyre Haug.
Bildetekst:
SKRYTER AV DE UNGE: ? Unge er flinke til ? spare i BSU. Samtidig har de f?tt med seg at de m? spare litt selv for ? kunne leve det livet de ?nsker som pensjonist, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Vedlegg:
Norstat-unders?kelse om sparing til pensjon, mai 2014
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.
Som kunde i Storebrand kan du v?re helt trygg p? at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd p? menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og milj?skade og produksjon av kontroversielle v?pen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy