Revisjon

Unng? BSU-blemme

BSU er en fantastisk sparem?te for unge. Men dessverre er det sannsynligvis noen som i sin iver etter ? spare til egen bolig beg?r en stor feil.
?rlig er det mulig ? spare 20.000 kroner i BSU-ordningen. Bruker du kvoten fullt ut sparer du 4.000 kroner i skatt. Men, og det er et viktig men, dette avhenger av at du tjener nok. Og her kan unge i sin spareiver tr? feil.
– Det er rett og slett dumt ? spare i BSU hvis du ikke har h?y nok inntekt til ? bruke opp hele skattefradraget du f?r, sier Joachim K. Johannessen, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen.
Du m? ha en inntekt over 55.900 kroner for ? benytte deg av hele skattefradraget. Har du inntekt under dette b?r du heller ikke benytte BSU-ordningen fullt ut.
I verste fall kan f?lgende situasjon oppst?: Du har inntekt under frikortgrensen, og skal alts? ikke betale skatt, men like fullt sparer du 20.000 kroner i BSU. Da har du mistet muligheten til ? trekke fra 4.000 kroner p? skatten n?r du faktisk f?r h?y nok inntekt til ? bruke BSU.
– Har du f?rst f?tt fradraget, men ikke klarer ? bruke det, f?r du ikke brukt det senere. I verste fall kan du alts? v?re i en situasjon hvor du tjener mindre enn fribel?pet, men likevel setter inn 20.000 p? BSU-kontoen. Da har du tapt 4.000 kroner i skattefradrag. Pengene er selvsagt p? en konto med gode betingelser, men en slik BSU-sparing er ikke ? anbefale noen, sier Johannessen.
En annen vanlig BSU-tabbe er ? begynne ? bruke av kontoen for tidlig – eller ? spare mer enn du egentlig har r?d til. Tar du ut penger fra kontoen avslutter du ogs? hele BSU-sparingen.
Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om ? gj?re din skattehverdag enklere.
Foreningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk n?ytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 ?r. Vi har om lag 17.000 medlemmer – s? vel privatpersoner som n?ringsdrivende og bedrifter.
Skattebetalerforeningen arrangerer kurs innen flere fagomr?der, bl.a. merverdiavgift, arveavgift og generasjonsskifte, utenlandsbeskatning, naturalytelser, valg av selskapsform, bilbeskatning og v?rt ?rlige skatte- og regnskapskurs.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Stein Drogseth