Revisjon

Unng? dette p? hytta i vinter

25-09-2012 14:01 If Skadeforsikring Frosten sprenger et r?r, vannet str?mmer utover og fryser til is. Men da har du egentlig flaks.

Slik s? det ut p? en hytte i Lesja frostvinteren 2010.(Foto: If Skadeforsikring)
Frosten sprenger et r?r, vannet str?mmer utover og fryser til is. Men da har du egentlig flaks.
De neste helgene blir sv?rt mange sommer- og fjellhytter stengt av for vinteren. Hytteeiere oppfordres til ? gj?re jobben grundig.
? Mange hytter stenges og brukes ikke igjen p? mange m?neder, kanskje ikke f?r jul eller vinterferien kommer. Vi har tilfeller av vannskader i hytter som har st?tt ubes?kt fra sen sommer og helt til p?ske. P? den tiden kan et lekk vannr?r gj?re stor skade, sier informasjonsdirekt?r Jack Frostad i If Skadeforsikring.
Andelen norske hytter som st?r m?nedsvis uten tilsyn, er trolig h?y. 28 prosent ser ikke til hytta i det hele tatt i l?pet av vinteren, if?lge en unders?kelse If i Sverige gjorde i fjor h?st.
Tre dager
For mange g?r avstengingen litt for kjapt. F?rste kvartal i ?r oppsto 927 vannskader p? norske hytter, if?lge Finansn?ringens Fellesorganisasjon.
? De to vanligste feilene er at folk glemmer ? stenge av vannet og ikke setter p? nok varme i rom med vannf?rende ledninger. Vanninstallasjoner mot yttervegger er s?rlig utsatt. De blir dessverre ofte bygd inn for ? skjule r?rene, og s? glemmer man at de er der og setter ikke p? tilstrekkelig varme, sier Frostad.
? Paradoksalt nok skjer de st?rste skadene i moderne fullstandardhytter. Det er de som har de st?rste vanninstallasjonene, sier han.
En tredje gjenganger er at hytteeieren glemmer vannet p? utsiden. Hageslangen blir enten ikke koblet fra eller utekranen ikke ordentlig t?mt. En krankobling som ikke er tatt av, kan f?re til at kranen fryser og gj?r stor skade p? innsiden av hytta.
Hakker is
Vann utvider seg n?r det fryser. Blandebatterier og toalettsisterner er det f?rste som g?r i stykker. Skadene som oppst?r er forskjellige fra hytte til hytte, men har én ting til felles: De er dyre ? reparere.
? Med litt hell i uhellet str?mmet vannet ut fra ledningsbruddet og fryser til is umiddelbart, i lag opp? hverandre. Ved skaderenoveringen hakker vi l?s isflak og blokker og b?rer dem ut f?r det smelter og gj?r mer skade. Men ogs? i de tilfellene m? vi ofte rive opp gulvet, sier teknisk inspekt?r Kjetil S?moen i If.
Andre ganger blir konsekvensene st?rre, s?rlig hvis hytta har st?tt ubes?kt gjennom vinteren og fram til v?ren. I mellomtiden har de frosne vannmassene smeltet og laget store fuktskader. S?moen forteller om et ferskt eksempel der reparasjonskostnadene p? en st?rre hytte med vannb?ren varme kom p? over 600 000 kroner.
I Ifs sikkerhetsforskrifter heter det at vannet skal stenges av dersom hytta forlates i mer enn tre d?gn.
Viktig overlevering
De to foreg?ende vintrene var mye kaldere enn sist vinter. Vinteren for to ?r siden var spesielt ille, med 3188 rapporterte hytteskader f?rste kvartal.
? Mange brant seg p? at det ble en voldsom frostvinter, kombinert med lite sn?. Den isolerende sn?en var ikke der, og r?rene p? hytta fr?s. Slik vintre kan komme igjen, sier S?moen.
Takstmannen mener mange skader kan unng?s ved ? lage en god huskeliste for avstengningsrutiner.
? Skader skjer ofte n?r hytta har v?rt l?nt bort til venner eller barn. Skader i tilknytning til eierskifter er ogs? en gjenganger, eller n?r en enke m? ta over stengerutiner hun ikke har deltatt i tidligere. Et godt r?d da er ? ta kontakt med en lokal r?rlegger for ? f? tips til hva som er viktig ? huske p?, og hvordan man gj?r det, sier Kjetil S?moen i If.
SIKRE HYTTA MOT VANNSKADER:
? Steng av hovedkranen. Det begrenser skadene dersom r?r eller andre vanninstallasjoner skulle fryse og sprekke.
? Skru p? nok varme i rom med vanninstallasjoner.
? Beskytt alle vannl?ser mot frost, det vil si vask, sluk og vannklosett. Dette gj?r du ved ? helle frostv?ske i vask og klosett, la v?sken renne ned. T?m varmtvannsberederen for ? unng? at den fryser.
? T?m alle vannkraner, r?r og vanntanker som ikke er frostsikret. La alle vannkraner st? ?pne i tilfelle hovedkranen ikke er helt tett. Vannsisterne kobles fra inntak, og vannet tappes ut.
? Husk utsiden: Ta av slange, s?rg for at utekraner er ordentlig t?mt. Gardenakobling skal av.
? Rens takrennene. Blir de tette, kan smeltevann finne veien inn i hytta.
? Sjekk innom hytta i ny og ne.
Denne saken ble sendt ut av v?rt nyhetsbyr? Newswire i dag. Les dennne – og flere saker fra If – p? denne nettsiden.
Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 900. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy