Revisjon

Urovekkende holdning til svindel blant ungdom

Utredningssjef Rune Schj?lberg i If
1 av 4 ungdommer mellom 18 og 25 ?r synes det er OK ? svindle p? forsikringen. Det betyr at 60.000 ungdommer i Norge er ?p? glid? n?r det gjelder svindel. Bekymringsfullt, sier If, som mener forsikringsbransjen ikke har v?rt flinke nok til ? informere om konsekvensene av forsikringssvindel.
Ungdom ?avkriminaliserer?
I sp?rreunders?kelsen som TNS Gallup har foretatt for If, sier 3 av 4 ungdommer mellom 18-25 ?r at forsikringssvindel aldri kan aksepteres. 1 av 4 ungdommer tar imidlertid ikke avstand til forsikringssvindel. Ungdommen selv ?avkriminaliserer?, ved ? hevde at dette mer er hvit l?gn enn svindel. Det er lik oppfatning blant gutter og jenter
– At hver fjerde ungdom ikke avviser forsikringssvindel, men snarere aksepterer det, er dypt bekymringsfullt, sier Rune Schj?lberg, utredningssjef i If Skadeforsikring.
Mer enn 8 av 10 kjenner ikke konsekvensen av forsikringssvindel
– At det er lav kunnskap om konsekvenser av forsikringssvindel, m? nok forsikringsbransjen selv ta noe av skylden for, sier Schj?lberg. Han mener forsikringsselskapene generelt m? orientere tydeligere om at svindelfors?k f?rer til avslag p? skadesak, oppsigelse av kundeforhold og i verste fall politianmeldelse. ? Sv?rt f? tenker p? at en politianmeldelse kan f? innvirkning p? mulighetene for ? f? jobber som krever politiattest, samt f?re til visumnekt til land, for eksempel USA, som jo er et favorittland for ungdom for studier, sier Rune Schj?lberg.
– Vi greier ikke ? avdekke all svindel, men oppdagelsesrisikoen er mye h?yere i dag enn bare for noen ?r siden. Forsikringsselskapene har egne utredere, og skadebehandlerne er ogs? erfarne og v?kne for denne type saker, sier han.
Utbredt svindel med mobiltelefoner
Hver femte ungdom kjenner noen som har meldt en mobiltelefon skadet eller tapt selv om det ikke har skjedd en hendelse. Mest vanlig er det ? dikte opp skade eller tap av mobiltelefon. Hver fjerde ungdom kjenner noen som har ?plusset p?? erstatningskravet sitt. Det er mest utbredt ? ?plusse p?? skadeoppgj?r som har med bil, kamera, PC/Mac eller mobiltelefon ? gj?re.
Gr?digheten tar overh?nd
Unders?kelsen viser at ? ?dikte opp? en hendelse sitter lengre inne enn ? justere omfanget p? en skade. – Det er et viktig poeng for ungdommen ? slippe ? lyve om alt ? det vil si b?de hendelse og omfang. Ved ? plusse p? et skadekrav, tar gr?digheten over.
Trender i samfunnet p?virker ungdommer til ? ha siste modell av smarttelefoner og PC. ? ?v?re in? kan f?re ungdommen inn mot forsikringssvindel. Vi greier ikke ? stanse denne utviklingen uten en holdningsendring. Foruten at det orienteres tydeligere om konsekvenser av svindel, m? foreldrene ta sin del av ansvaret ved ? v?re gode forbilder, og l?re sine barn hva som er rett og galt, ikke bare mellommenneskelig, men ogs? i samfunnet for ?vrig, sier Schj?lberg.
Forsikringssvindel er tyveri fra deg og meg
Sp?rreunders?kelsen avdekker at ungdommer opplever det vanskeligere ? konstruere et falskt hendelsesforl?p, enn ? lyve p? omfanget av en skade som har skjedd. Til og med hver tredje ungdom som mener at forsikringssvindel aldri kan aksepteres, mener likevel at ? ?plusse p?? erstatningskravet noen ganger kan aksepteres.
– V?rt inntrykk er at folk synes det er enklere ? svindle et forsikringsselskap enn en privatperson. Det glemmes at alle forsikringskunder rammes ved slik svindel, og at dette p? sikt f?rer til at andre m? betale mer i forsikringspremie. Dette er ingen tjent med, sier utredningssjef Rune Schj?lberg i If Skadeforsikring.
Oslo, 13. desember 2012
Kontaktpersoner If Skadeforsikring:
Emma Elisabeth Vennesland, ass. Informasjonsdirekt?r, mobiltlf. 928 93 719
Rune Schj?lberg, utredningssjef, mobiltlf. 934 03 832
Om unders?kelsen
M?lingen ble gjort 10.oktober – 5. november 2012 i et representativt befolkningsutvalg p? 1.000 personer gjennomf?rt for If Skadeforsikring pr. Online Omnibus (CAWI) av TNS Gallup. Svindel-sp?rsm?lene ble kun stilt til de i befolkningsutvalget som var 18-25 ?r, for enkelhets skyld kalt ungdom her, i alt 145 intervjuer. Aldersgruppen utgj?r ca. 525.000 personer i befolkningen. Resultatene gir et representativt bilde av aldersgruppen, men feilmarginene er st?rre i et mindre utvalg som dette, enn det er i et befolkningsutvalg p? 1.000 personer. Dette er tatt hensyn til i analysen.
Svarene er representative for aldersgruppen, og de er like gyldige og representative som om vi hadde spurt hele befolkingen og deretter brutt ned p? aldersgruppen. Forskjellen er at vi i stedet for ? la sp?rsm?let g? til hele befolkningen, dvs. 1.000 intervjuer, s? har vi kun stilt det til deler av utvalget, nemlig ungdom mellom 18-25 ?r.
Og vi skal v?re like forsiktige med finstilte konklusjoner som ellers n?r vi bryter ned resultater i hele omnibuser. Det er fordi det er st?rre feilmarginer p? svarandeler i en gruppe p? 145 intervjuer enn i hele utvalget p? 1.000 intervjuer, men svarene under gir helt klare indikasjoner p? hvordan situasjonen er. Hvis for eksempel en svarandel er 10%, s? er ikke svarene mer upresise enn at det i realiteten ligger/kan variere mellom 5% og 15% n?r vi har 145 intervjuer.

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 300. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gold Standard-prosjekt   #India   #Kenth Edstr   #WWF