?konomi

Utelukker 11 selskaper for palmeolje

Storebrand har utelukket elleve palmeoljeselskaper fra sine investeringer. ? For ? sikre god og langsiktig avkastning til kundene m? vi ?ke investeringene i de som driver smart og b?rekraftig, og unng? de selskapene vi ikke tror p?, sier Christine Meisingset i Storebrand.

Storebrand har gjennomf?rt en egen analyse for ? identifisere eiere av palmeoljeplantasjer, og har n? utelukket elleve slike selskaper fra sine investeringsportef?ljer p? grunn av milj?skade.
? Som spare- og pensjonsleverand?r er vi opptatt av ? sikre langsiktig og god avkastning for kundene v?re. Klimaendringene er den mest omfattende risikofaktoren innenfor b?rekraft, og bevaring av skog, spesielt regnskog, er helt essensielt for ? motvirke disse endringene, forklarer leder for b?rekraftige investeringer i Storebrand Christine Meisingset.
Siden etablering av nye palmeoljeplantasjer blir sett p? som den st?rste drivkraften til hugst av tropiske skoger, ?nsker Storebrand bare ? investere i de selskapene som leder industrien i en mer b?rekraftig retning. Det har vist seg ? v?re f? slike selskaper.
? Vi ser flere tegn til strengere regulering av palmeolje, men h?per ogs? at initiativer som industrien og frivillige organisasjoner har etablert, vil f?re til at hele industrien blir mer b?rekraftig, sier Meisingset.
Storebrand jobber systematisk for ? utelukke de verste og investere mer i de beste selskapene.
? Vi utelukker de elleve plantasjeeierne fordi vi mener det er til det beste for kundene. Vi reduserer risikoen i portef?ljene ved ? luke ut selskaper vi ikke tror p?. For ? sikre god avkastning ?ker vi investeringene i fremtidsrettede selskaper og er samtidig med p? ? p?virke verden i en mer b?rekraftig retning, sier Meisingset.

Mer om analysen
Etter en gjennomgang av 2 500 selskaper i v?rt investeringsunivers har vi identifisert tolv plantasjeeiere og vurdert deres standarder i operasjoner. Disse selskapene er fordelt p? mange forskjellige bransjer, blant annet matvareproduksjon, industri og konsum og handel.
Én av de tolv plantasjeeierne, Golden Agri-Resources, blir ikke utelukket, fordi de har ledende standarder for etablering og drift av plantasjer. De har ogs? engasjert seg i initiativer som bidrar til ? drive plantasjevirksomhet i en b?rekraftig retning.
Storebrand analyserer sektor for sektor og gjennomf?rer i tillegg tematiske analyser av denne typen for ? luke ut selskaper vi ikke ?nsker ? investere i. Utelukkelsene gjelder alle egenforvaltede Storebrand-fond.
Mer om palmeolje
85 prosent av den globale produksjonen av palmeolje skjer i Malaysia og Indonesia. Palmeolje inng?r blant annet i mat, kosmetikk og biodrivstoff, og dette er en bransje i sterk vekst.
Det er ansl?tt at 15-20 prosent av globale klimagassutslipp skyldes hugst av tropiske skoger. Avskogingen frigj?r store mengder karbon som har v?rt akkumulert i tr?r, og nyetablering av plantasjer frigj?r karbon fra jordsmonnet. Verdens skoger absorberer omtrent 10 prosent av de totale klimagassutslippene.
? I tillegg til ? ha en negativ p?virkning p? klimaet og at produksjonsomr?dene for palmeolje omfatter s?kalte hotspots for biologisk mangfold, har dyrkingen ogs? v?rt gjenstand for mye konflikter knyttet til menneskerettigheter, forteller Meisingset.
I Norge har debatten om palmeolje handlet mest om negative helseeffekter. I den internasjonale debatten er milj?problemene knyttet til produksjonen dominerende.
Pressekontakt:
Christine Meisingset, leder for b?rekraftige investeringer, telefon: 934 80 681, [email protected]
Kristina Picard, kommunikasjonssjef, telefon: 901 89 809, [email protected]

Similar Posts