skattesp?rsm?l

Utenrikshandel med varer, april 2010

?kt eksport i april

Eksportverdien for varer i april kom opp i 63,6 milliarder kroner, mens importen endte p? 36,5 milliarder kroner. Dette gav et handelsoverskudd i april p? 27,1 milliarder kroner, opp 3,7 milliarder fra april 2009.

I april ?kte handelsbalansen med 15,9 prosent fra april ?ret f?r. Eksporten i samme periode steg med 11,1 prosent, mens importen gikk opp 7,7 prosent. Det er s?rlig eksportverdien for r?olje som styrker apriltallene, men ogs? fastlandseksporten ?kte sammenlignet med april 2009.

H?y r?oljepris i april

Eksportverdien for r?olje var p? 25,8 milliarder kroner i april, opp 1,6 milliarder fra m?neden f?r. Antall eksporterte fat r?olje var p? samme niv? som i mars, men gjennomsnittsprisen per fat ?kte fra 473 kroner i mars til 506 kroner i april. Sammenlignet med april 2009 har prisen ?kt med 173
kroner, fra 333 kroner per fat. Ikke siden september 2008 har oljeprisen v?rt s? h?y – over 500 kroner.

Lavere naturgasseksport

Eksporten av naturgass i gassform utgjorde 12,3 milliarder kroner i april i ?r, og eksportverdien var 15 prosent lavere enn april i fjor. Nedgangen forklares b?de med mindre eksportert volum og lavere pris.

[Tabell: Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner]

?kt eksport av kjemiske produkter og fisk

I april var eksportverdien for varer utenom skip, oljeplattformer, r?olje, gass og kondensater p? 24,9 milliarder kroner. Dette er en oppgang fra april 2009 p? 1,4 milliarder kroner, eller 6 prosent.

Utf?rselen av kjemiske produkter endte p? 3,7 milliarder kroner, opp 869 millioner eller 31 prosent fra april i fjor. Her ?kte b?de andre kjemiske produkter og organiske kjemiske produkter.

I tillegg ?kte fiskeeksporten med 368 millioner til 3,5 milliarder i april. Vi eksporterte mest fisk til Frankrike, til en verdi av 407 millioner.

Ogs? eksportverdien for bearbeidde varer steg i april. Det var s?rlig metaller som trakk opp eksportverdien med en samlet vekst p? 1,3 milliarder kroner.

I motsatt retning trakk gruppen maskiner og transportmidler. Her gikk eksporten med 1,1 milliard og endte p? 4,7 milliarder kroner. Flere undergrupper bidro til denne nedgangen.

?kt import av malmer og biler

Importverdien i april for varer utenom skip og oljeplattformer utgjorde 36,5 milliarder kroner, mot 33,9 milliarder i april i fjor. Vi importerte malmer og avfall av metall til en verdi av 2,9 milliarder kroner, n?r en dobling sammenlignet med april 2009.

Innf?rselen av maskiner og transportmidler var p? 13,3 milliarder i april, ned 154 millioner kroner fra april i fjor. Her gikk importen av generelle industrimaskiner ned, mens importen av kj?ret?y for vei ?kte. Bilimporten steg med 903 millioner kroner og endte p? totalt 2,1 milliarder i april.
Tyske og japanske biler utgjorde halvparten av bilimporten, av totalt 14 800 biler.

Hovedgruppen bearbeidde varer utgjorde 5,7 milliarder kroner i april i ?r, om lag uendret fra samme m?ned i fjor. Her ?kte importen av metaller unntatt jern og st?l, mens jern og st?l trakk ned.

http://www.ssb.no/muh/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy