b?rs

Utl?p av tegningsperiode og siste handelsdag for tegningeretter i fortrinnsemisjonen

Tegningsperioden, og omsetningsperioden for tegningsretter (GRR T) i Selskapets fortrinnsrettsemisjon, avsluttes kl 17.30 i dag, 31. august 2010.

Tegningsretter som ikke er solgt, eller benyttet til ? tegne nye aksjer, f?r kl 17.30 den 31. august 2010 vil bortfalle uten noen form for kompensasjon til innehaveren og derved miste sin verdi.

Innehavere av tegningsretter (enten tildelte eller ervervede) m? for ? tegne nye aksjer sende en korrekt utfylt tegningsblankett per faks til Pareto Securities AS, + 47 22 83 43 09.

Tegnere som er norske statsborgere, kan ogs? tegne nye aksjer gjennom VPS’ online tegningssystem (eller ved ? f?lge linken p? www.pareto.no/greenreefers, som vil videresende tegneren til VPS’ online tegningssystem).

For n?rmere opplysninger henvises det til prospektet datert 16. august 2010 og tilleggsprospektet datert 25. august 2010.

Bergen, 31. august 2010

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Toril Eidesvik (CEO), +47 55 36 25 00
?ystein Disch Olsr?d (CFO), +47 55 36 25 00

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy