Finans

Utmerkelse for b?rekraftig ledelse: Franz Fehrenbach mottar B.A.U.M.-milj?prisen

Oslo/Haugesund, 30.11.2009: Som tidligere kommunisert er Bouvet ASA tildelt en kontrakt innen
systemutvikling for Sj?fartsdirektoratet. Kontrakten gjelder utvikling av et forretningskritisk
kvalifikasjons- og refusjonssystem p? Microsoft .NET-plattformen. Klagefristen er n? utl?pt, og
Sj?fartsdirektoratet og Bouvet har n? signert avtalen endelig.

For mer informasjon:
Nils Olav Nergaard, viseadministrerende direkt?r,
Bouvet ASA
+47 901 13 199.

Source: Millistream

Similar Posts