Hel-

Ut?velse av ansatteopsjoner i AF Gruppen ASA

AF Gruppen (AFG) avsluttet jubileums?ret 2010 med det
beste ?rsresultatet og det laveste skadeniv?et i
selskapets 25-?rige historie.

AF Gruppen hadde i 4. kvartal 2010 en omsetning p?
MNOK 1 550 (1 479). Resultat f?r skatt i 4. kvartal
var MNOK 118 (107), tilsvarende en resultatmargin p?
7,6 %.

For 2010 hadde AF Gruppen en omsetning p? MNOK 5 828
(5 401). Dette tilsvarer en vekst p? 7,9 % fra ?ret
f?r. Forel?pig resultat f?r skatt for 2010 ble MNOK
372 (366) tilsvarende en resultatmargin p? 6,4 % (6,8
%).

Resultat pr. aksje ble i 4. kvartal NOK 1,35 (1,26)
og NOK 3,92 (3,85) i 2010.
Samlet ordrereserve pr. 31.12.10 var MNOK 6 193 (6
033). Avkastning p? gjennomsnittlig investert kapital
ble 36,0 % (35,7 %).

Styrets forslag til utbytte pr. aksje er NOK 2,0.
Dersom det ikke er gjennomf?rt st?rre kapitalkrevende
transaksjoner f?r generalforsamling den 13. mai, vil
styret i tillegg vurdere ? anbefale et ekstraordin?rt
utbytte.

H-verdien for den norske virksomheten var i 2010 p?
1,7 (3,1 ). Dette er det laveste skadeniv?et i
selskapets historie. Det samlede sykefrav?ret gikk
ned til 3,7 % (4,0 %).

– AF Gruppen har store ambisjoner for utvikling av
selskapet. Vi avlegger det beste ?rsresultatet i
selskapets historie og har samtidig det laveste
skadeniv?et. Dette viser at vi er p? rett vei. For
v?re fem virksomhetsomr?der er fremtidsbildet
variert. Totalt sett er AF Gruppen godt posisjonert
b?de organisatorisk og finansielt til ? h?ndtere
muligheter og trusler. Vi vil fortsette ? investere i
v?re ansatte og ta tak i de tingene vi f?r gjort noe
med, sier P?l Egil R?nn, konsernsjef i AF Gruppen.

For n?rmere informasjon:

P?l Egil R?nn, konsernsjef, mobil 909 57 713
Sverre H?rem, finansdirekt?r/CFO, mobil 952 45 167
Wibecke Brusdal, kommunikasjonsdirekt?r, mobil 930 93
150
Internett: www.afgruppen.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #KLP