Hel-

Ut?velse av ansattes aksjeopsjoner i Badger Explorer ASA (?Selskapet?)

etter fullmakt gitt av Selskapets Generalforsamling den 21. april

etter fullmakt gitt av Selskapets Generalforsamling den 21. april 2010

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy