Finans

Utsettelse av fremleggelsen av resultat for fjerde kvartal 2009

Oslo (2010-02-17): Med referanse til b?rsmeldingen publisert av Yara
International (“Yara”) den 15. februar ang?ende signering av fusjonsavtale med
Terra Industries Inc. (“Terra”), og i henhold til Oslo B?rs “Continuing
obligations” artikkel 3.4 f?lger n?dvendig tilleggsinformasjon knyttet til den
planlagte transaksjonen.

Transaksjonen med rasjonale

Som beskrevet i b?rsmeldingen av 15. februar 2010 har Yara signert en
fusjonsavtale med Terra hvor Yara skal kj?pe samtlige aksjer i Terra for USD
41,10 per aksje med oppgj?r i kontanter. Den planlagte transaksjonen
representerer en markedsverdi for Terra p? USD 4,1 milliarder. Yara planlegger ?
finansiere deler av kj?pet gjennom en planlagt egenkapitalsemisjon med
tegningsretter p? USD 2,0-2,5 milliarder. Yara har enda ikke forpliktet seg til
noen prosjektspesifikk fremmedkapital-finansiering. Egenkapitalemisjonen, som er
st?ttet av en egenkapitalbro og er garantert for hele bel?pet eksklusive Den
Norske Stats eierandel, vil sikre Yara et godt utgangspunkt for ? vurdere
tilleggsfinansiering fremover. Yara har ubenyttede trekkfasiliteter p? USD 1,5
milliard og venter i tillegg oppgj?ret p? om lag USD 620 millioner fra salget av
Fosfertil aksjene i andre kvartal 2010.

Yara legger stor vekt p? det amerikanske markedet, og denne transaksjonen er en
attraktiv mulighet for begge selskaper til ? styrke sine posisjoner i USA. Yara
og Terra passer perfekt sammen. Kombinasjonen vil gj?re Yara til den ledende
global akt?r i gj?dselindustrien. Begge selskapene er sterke innenfor ammoniakk
og nitrater, og er komplement?re geografisk. Terras distribusjonssystem for
ammoniakk og gj?dsel i USA vil bli kombinert med Yaras global innkj?ps- og
optimaliseringsmuligheter, som verdens st?rste produsent og selger av gj?dsel og
ammoniakk.

Fusjonsavtalen er signert basert p? Yaras historie med verdiskapning gjennom
oppkj?p, et positivt syn p? markedsutsiktene for gj?dsel samt forbedret
konkurranseevne for amerikanske produsenter av nitrogen. De siste ?rs
strukturelle endringer i det globale og det amerikanske markedet for naturgass
med rikelig volum av LNG og skifergass har bedret kostnadsposisjonen til
amerikanske produsenter kraftig. Nord-amerikanske produsenter vil i tillegg
fortsette ? nyte godt av logistikkfordeler, fordi USA importerer store mengder
nitrogen. Videre favoriserer de h?ye byggekostnadene for nye fabrikker
eksisterende produksjonskapasitet

Yara har identifisert ?rlige kostnadssynergier f?r skatt p? USD 60 millioner,
som ventes realisert innen ett ?r etter at transaksjonen er gjennomf?rt. Yara
har i tillegg m?lsatt andre synergieffekter i samme st?rrelsesorden, inkludert
?kt utnytting og optimalisering av logistikksystemer.

Verken Yara eller Terra har inng?tt, eller forventer ? inng? avtaler knyttet til
fusjonen som gir fordeler til ansatte eller medlemmer av styrene.

Terra Industries Inc.

Terra er en ledende internasjonal produsent av nitrogenprodukter til bruk i
landbruket, industrien eller milj?relaterte bruksomr?der. Terra eier og operer
seks nitrogenfabrikker i Nord-Amerika, og har 50 % eierandeler i
samarbeidsselskaper i Trinidad og Storbritannia, det siste i partnerskap med
Yara. Terra har hovedkontor i Sioux City, Iowa. Terras produktportef?lje
inkluderer ammoniakk, UAN, AN og urea. Med en ?rlig kapasitet p? om lag 6,5
millioner tonn i nord amerika er Terra en betydelig akt?r i markedene selskapet
betjener. Terra har omtrent 938 ansatte, og er b?rsnotert ved New York Stock
Exchange med b?rsticker TRA.

Styret i Terra best?r av: Henry Slack (Chairman of the Board), Michael Bennett,
David Fisher, Martha Hesse, Dod Fraser, Peter Janson, James Kroner, Dennis
McGlone, John Lilly, David Wilson og Irving Yoskowitz.

Terras ledelse best?r av: Michael Bennett (President, Chief Executive Officer
and Director), Daniel Greenwell (Chief Financial Officer, Senior Vice
President), Douglas Stone (Senior Vice President, Sales and Marketing), Joseph
Giesler (Senior Vice President, Commercial Operations), John Huey (Vice
President, General Counsel, Corporate Secretary), Edward Dillon (Vice President,
Controller) Joe Ewing (Vice President,Investor Relations and Human Resources),
Richard Sanders (Vice President, Manufacturing), Geoffrey Obeney (Vice
President, Information Technology) and Earl Smith (Vice President, Business
Development).

Under f?lger en oversikt over Terras resultatregnskap og balanse:

Resultatregnskap

——————————————————-
In USDmm 2006 2007 2008 9M08 9M09 LTM
——————————————————————————–

Product Revenues 1,816 2,336 2,880 2,198 1,216 1,898

Other Income 4 7 11 10 4 5
——————————————————-
Total Revenue 1,820 2,343 2,891 2,208 1,220 1,904

Cost of Sales (1,701) (1,815) (2,028) (1,532) (921) (1,417)

SG&A (68) (92) (71) (58) (50) (62)

Other Operating
Expenses((1)) – – – – (14) (14)

Equity in Earnings of
North American
Unconsolidated
Affiliates((2)) 17 16 56 46 11 21
——————————————————-
Income from Operations 67 452 849 663 246 432

Interest Income 6 17 23 19 4 8

Interest Expense (48) (29) (27) (21) (20) (27)

Loss on Early
Retirement of Debt – (39) – – – –
——————————————————-
Income before Income 26 401 845 662 229 412
Taxes, Non-Controlling
Interest
and Equity Earnings of
GrowHow UK

Income Tax Provision (10) (127) (240) (230) (56) (66)

Non-Controlling
Interest (11) (50) (68) (52) (20) (36)

Equity Earnings of
Unconsolidated
Affiliates((2)) –
GrowHow UK – (3) 96 89 2 9
——————————————————-
Net Income Attributable
to Terra Industries –
Continuing 5 221 633 469 156 320

Income/(Loss) from
Discontinued Operations
– Net of Tax((3)) (1) (19) 8 8 1 1
——————————————————-
Net Income Attributable
to Terra Industries 4 202 641 476 156 321

Source: Company filings

(1) Other operating expenses of $14.3 million represents costs associated with
the unsolicited exchange offer by CF

(2) Investments accounted for on the equity method of accounting consist of:
(i) 50% ownership interest in Point Lisas Nitrogen Limited (PLNL), (ii) 50%
interest in an ammonia storage joint
venture located in Houston, Texas and (iii) 50% interest in a joint venture in
Oklahoma CO2, located in Verdigris, Oklahoma

(3) On December 31, 2008, Terra sold its Beaumont, Texas assets, including the
methanol and ammonia production facilities, to Eastman Chemical Company
(Eastman)

Balanse

——————————–
In USDmm 2006 2007 2008 3Q08 3Q09
——————————————————————————–

Cash & Cash Equivalents 179 698 967 681 1,001

Accounts Receivables 199 171 130 236 104

Inventories 211 129 197 176 111

Other Current Assets 32 29 98 194 69

Current Assets of Discontinued Operations – 2 – 46 –
——————————–
Total Current Assets 621 1,030 1,392 1,332 1,285

Property, Plant & Equipment (Net) 721 390 403 407 435

Equity Method Investments 164 352 271 383 253

Other Non Current Assets 67 74 46 61 58

Non Current Assets of Discontinued Operations – 43 – – –
——————————–
Total Non-Current Assets 952 858 721 851 747

——————————–
Total Assets 1,573 1,888 2,113 2,183 2,031

Accounts Payable 156 111 100 124 71

Customer Prepayments 77 299 112 195 41

Other Current Liabilities 76 103 254 332 65

Current Liabilities of Discontinued Operations – 5 – 3 –
——————————–
Total Current Liabilities 309 518 465 654 176

Long Term Debt 331 330 330 330 330

Other Non-Current Liabilities 238 194 149 63 172

Non-Current Liabilities of Discontinued
Operations – 1 – 79
——————————–
Total Non-Current Liabilities 570 525 479 472 502

——————————–
Total Liabilities 879 1,042 944 1,126 679

Preferred Shares 116 116 2 2 0

Total Stockholder’s Equity 483 620 1,059 959 1,257

Non Controlling Interest 95 110 108 96 96
——————————–
Total Equity 578 730 1,167 1,055 1,352

——————————–
Total Liabilities and Stockholder’s Equity 1,573 1,888 2,113 2,183 2,031

Source: Company filings. 2006 Figures not
restated

Ytterligere finansiell informasjon

F?lgende betydelige hendelser har skjedd etter rapportering av tallene vist
over:

* 29. oktober 2009: Terra annonserer at Styret har fastsatt det tidligere
annonserte ekstraordin?re utbyttet p? USD 7,50 per aksje (utbetalingsdato:
11. desember 2009). Gjennom det ekstraordin?re utbyttet betaler Terra ut
totalt omlag USD 750 millioner til eierne.
* 27. oktober 2009: Terra Capital, et heleid datterselskap av Terra,
annonserer fullstendiggj?ringen av sitt tilbud om tilbakekj?p av utest?ende
p? USD 330 millioner obligasjonen med forfall 2017. Ved utl?pet av
akseptfristen hadde Terra Capital f?tt aksept fra eiere av om lag USD 317,5
millioner. Terra Capital finansierte kj?pet med midler fra utstedelsen av
en ny obligasjon med kupong p? 7,75% og forfall i 2019.
* 26. oktober 2009: Terra Capital, et heleid datterselskap av Terra,
offentliggj?r utstedelsen av en USD 600 millioner obligasjon med forfall i
2019. Kupongen er 7,75% per ?r, og prisen blir satt til 98,298% av pari
kurs.

R?dgivere

Citigroup har v?rt Yaras finansielle r?dgiver mens Latham & Watkins LLP og
Wikborg, Rein & Co har v?rt juridiske r?dgivere for Yara i forbindelse med
fusjonsavtalen.

Citigroup, Deutsche Bank AG og Nordea Bank Norge ASA vil v?re tilretteleggere i
forbindelse med egenkapitalemisjonen mens Latham & Watkins LLP and Wikborg Rein
& Co vil bli brukt som juridiske r?dgivere i forbindelse med emisjonen.

Kontakt

Torgeir Kvidal, Investorkontakt
Telefon (+47) 24 15 72 95
Mobil (+47) 91 33 98 32
E-post: [email protected]

Bente Slaatten, Mediakontakt
Mobil (+47)
E-post: [email protected]

Asle Skredderberget, Mediakontakt
Mobil (+47) 41 44 36 10
E-post: [email protected]

Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som konverterer energi,
naturlige mineraler og nitrogen fra luften til essensielle produkter for b?nder
og industrielle kunder. Som verdens st?rste leverand?r av mineralgj?dsel,
hjelper vi til med ? skaffe mat til verdens voksende befolkning. V?r
industrielle produktportef?lje inkluderer milj?produkter som hindrer
luftforurensning. Yaras globale arbeidsstyrke p? 8.000 ansatte representerer
betydelig mangfold og talent, og bidrar til Yaras posisjon som den ledende
akt?ren innen sin bransje.
http://www.yara.com”>www.yara.comhttp://<http://www.yara.com/>”><http://www.yara.com/>

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States.
Securities offered pursuant to the transaction referred to in the announcement
may not be offered in the United States absent registration or an exemption from
such registration. Any offering of securities for sale in the United States
will be made only by means of an offering circular that will contain detailed
information regarding Yara and such securities as well as the financial
statements of Yara. Such offering circular will be provided only to
shareholders and others in compliance with the relevant exemptions from
registration.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1385180]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts