Finans

UTTALELSE FRA STYRET I GRENLAND GROUP ASA I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVEN § 6-16

som priset
egenkapitalen i Selskapet til om lag NOK 347 millioner. HVS Invest
offentliggjorde resultatet av det Frivillige Tilbudet 25. november 2009. HVS
Invest ble etter det Frivillige Tilbudet eier av 20 041 280 aksjer i Selskapet

Similar Posts