Hel-

Utvidelse av egne obligasjoner

TTS Group ASA har gjennom sitt datterselskap TTS Marine GmbH i Bremen, inng?tt
kontrakt p? ca. 20 MNOK.

Kontrakten med STX Offshore & shipbuilding Co., Ltd gjelder levering av elektro-
hydrauliske vinsj-systemer til 4 skip til STX Panocean, S?r Korea.

Levering finner sted i perioden 2011 – 2012.

Bergen, 7. februar 2011

Kontaktpersoner:

Johannes D. Neteland
Konsernsjef
Tlf 918 46 906

Arild Apelthun
Finansdirekt?r
Tlf 918 19 265

TTS Group ASA
Tel.: 55 94 74 00 / Fax: 55 94 74 01

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy