del?rsrapporter

Utvidelser NO 001.056444-6, val.dato 25.03.10

Totens Sparebank har for alle ansatte en likelydende bonusordning, der det avhengig av oppn?dd egenkapitalavkastning tildeles bonus i form av egenkapitalbevis i Totens Sparebank. Nedenfor f?lger oversikt over tildeling av egenkapitalbevis til prim?rinnsidere med bakgrunn i resultatet for 2009.

Egenkapitalbevisene er tildelt fra bankens egenbeholdning som er redusert med totalt 34 364
egenkapitalbevis. Ny beholdning i banken er 5 636 og i datterselskap 1 256 egenkapitalbevis. Tildelingen skjedde til kurs NOK 104,-.

Egenkapitalbevis tildelt prim?rinnsidere 22. mars 2010 (ny beholdning i parentes):

Adm. banksjef Herbj?rn J. Steinsvik 289 EKB (3716)
Banksjef finans Tormod Stenberg 289 EKB (3948)
Banksjef kreditt Torleif Lill?y 289 EKB (1480)
Banksjef marked Monika Solberg 289 EKB (1014)
Banksjef stab Stig H?vard Blikseth 289 EKB (5008)
?konomisjef Ingrid L. Lundborg 289 EKB (1526)
Direksjonssekret?r Harald Grythe 289 EKB (7136)
Administrasjonssekret?r Unni Lindberg 289 EKB (1469)
Ansattes styremedlem Jan Sverre Seierstad 289 EKB
(1296)
Ansattes varamedlem Ann Kristin Haugen 289 EKB (836)

N?rst?endes beholdning er inkludert.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy