Offentlig ?konomi

Valedo investerer i Aditro Logistics

Valedo har ing?tt en avtale om ? investere i Aditro Logistics, en ledende nordisk transport uavhengig tredjepartslogistikker. Investeringen gj?res i partnerskap med Aditro Logistics ledelse og styre. Med Valedo som den nye og st?rste eieren, vil Aditro Logistics f? tilgang til ytterligere ressurser for videre vekst og vil ogs? kunne utvide tjenestetilbudet.
Aditro Logistics tilbyr transportuavhengig tredjepartslogistikk tjenester innen blandt annet lagring, h?ndtering og distribusjon til selskaper og direkte til forbruker. Selskapet opererer i Sverige, Norge og Finland med ca. 150.000 kvadratmeter lager, spredt over seks logistikk-sentre. Aditro Logistics har en sterk kundebase med kjente merkevarer innen detaljhandel og forbruksvarer. Ved ? kombinere sin transportuavhengighet med en solid logistikkompetanse kan Aditro Logistics tilby skreddersydde logistikktjenester av h?y kvalitet i b?de Aditro Logistics logistikksenter og logistikktjenester i kundenes egne logistikksenter (?filialer?).
Selskapet har i de siste ?rene vist sterk organisk vekst og omsetter i dag for mer enn 400 millioner kroner og har ca. 300 ansatte i Bor?s, Jönköping, Kopstad (Norge), ?bo (Finland) samt filialer i Skillingaryd og Finnerödja.
Aditro Logistics erverves fra selskapet Aditro med kjernevirksomhet i HR og l?nns-administrasjon.”Aditro logistics har betydelige vekstmuligheter og markedet for tredjeparts logistikk fortsetter ? vokse sterkt. Veksten i markedet drives dels av at flere selskaper velger ? outsource sine logistikkh?ndteringer og forbedre sine tjenester, samt redusere kostnader og dels av den kraftig ?kende e-handelen.
Aditro Logistics har som en av de ledende transportuavhengige akt?rer betydelige muligheter for ? utvide med nye kundesamarbeid over hele Norden og ved ? tilby nye tjenester til eksisterende kunder. Vi ser frem til ? fortsette ? utvikle Aditro Logistics sammen med Valedo der plan om vekst n? akselerers av det faktum at selskapet tilf?res ytterligere kompetanse og kapital.?, sier Matthias Kettelhoit, VD i Aditro LogisticsSammen med Valedo investerer selv Aditro logistics ledelse og styre i selskapet. Valedo har til hensikt ? ansette, blant annet Jan Sjöqvist (styreformann i Nobina og tidligere styremedlem i Green Cargo) og Jan Sundling (styreformann i SJ og tidligere VD för Green Cargo) som styremedlemmer i Aditro Logistics. I tillegg kommer ytterligere industriell kompetanse til ? v?re knyttet til selskapet.
Avtalen vil kreve visse godkjenninger og vilk?rene i avtalen vil ikke bli publisert.
For ytterligere informasjon om Aditro Logistics, vennligst kontakt:
Matthias Kettelhoit, VD,
0705-83 44 06
For ytterligere informasjon om Valedo,
vennligst kontakt Valedos presskontakt:
Hanna Gustafsson, Brunswick Group
08-410 32 186
Om Valedo:
Valedo er en uavhengige svensk investeringsgruppe som investerer i h?ykvalitative, mindre og mellomstore selskap i Norden. Valedo fokuserer p? selskap med tydelig vekst- og utviklingspotensiale der Valedo kan medvirke til ? ?ke hastigheten i selskapets utvikling. Ved ? v?re en aktiv eier som bidrar med b?de kapital og ekspertise medvirker Valedo til at selskap som Valedo investerer i oppn?r sitt fulle potential. www.valedopartners.com
Aditro Logistikk er den st?rste uavhengige kontraktlogistikkleverand?ren i Norden med tjenester som omfatter hele verdikjeden fra lagring og distribusjon til fullt integrerte logistikkl?sninger.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CEO   #Consumer Lifestyle   #EBITA   #IFRS