valutasp?rsm?l

Valg og opprettelse av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN ved konvertering av grunnfondskapital til eierandelkapital.

jf lov om finansieringsvirksomhet § 2b- 2 (2) og (3)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #MW   #Siemens Mob   #Tore Tomter   #Torger Lien