Marked

Valgdebatt i Vestlandshallen

Siv Jensen

Siv Jensen (FrP)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy