Finans

Valgkomiteens innstilling p? medlemmer til styrende organer i Norske Skog

Styret i Nes Prestegjelds Sparebank foresl?r for forstanderskapet i banken ? vedta ? utbetale et
utbytte p? kr 4,05 pr egenkapitalbevis klasse A (ordin?re egenkapitalbevis).

25. februar er siste dag hvor egenkapitalbevisene blir notert inkl. utbytte.

Utbetalingsdato for utbytte av ordin?re egenkapitalbevis foresl?s til 18. mars.

Source: Millistream

Similar Posts