del?rsrapporter

Valgkomiteens innstilling til ?rsm?tet i TINE

L?gare langsiktig gjeld til utlandet

Den langsiktige gjelda til utlandet for dei st?rste norske ikkje-finansielle aksjeselskapa vart om lag 2 prosent l?gare fr? 3. til 4. kvartal 2009. I den same perioden auka dei langsiktige investeringane i utlandet med litt over 1 prosent.

http://www.ssb.no/regnut/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy