?konomi

Vannr?r i faresonen

23-04-2014 07:30 KLP Lekkasjer p? vannledninger f?rte til erstatningsutbetalinger p? 1,3 milliarder kroner i 2013. N? er vannr?rene fra den store utbyggingen p? 1960- og 70-tallet i faresonen. - Antall vannskader ?ker betraktelig etter at r?rsystem har n?dd en alder p? 30 ?r, sier Lars Wiig i KLP Skadeforsikring.

Lekkasjer p? vannledninger f?rte til erstatningsutbetalinger p? 1,3 milliarder kroner i 2013.
N? er vannr?rene fra den store utbyggingen p? 1960- og 70-tallet i faresonen.
– Antall vannskader ?ker betraktelig etter at r?rsystem har n?dd en alder p? 30 ?r, sier Lars Wiig i KLP Skadeforsikring.
– Det er rust som er ?rsaken til at r?r ikke lever evig. Graden av dette vil variere ut fra kvaliteten p? utstyret, hvor mye det brukes og kvaliteten p? vannet. Men generelt er det slik at jo eldre r?r, jo st?rre mulighet for vannskade, sier han.
Sintef Byggforsk har levetidstabeller, det vil si en anbefalt brukstid, for r?r:
– P? 50-tallet var det mest vanlig ? bruke vannr?r av kobber. Disse var av god kvalitet, med en anbefalt brukstid p? 50 ?r, men er n? s?pass gamle at de er i ferd med ? bli utslitte. Ogs? vannr?r i 70-tallsboliger er i ferd med ? n? sin alderdom, for selv om disse r?rene er nyere, er kvaliteten d?rligere. De er tynnere og mer utsatt for korrosjon, og har en anbefalt brukstid p? 30 ?r, sier Wiig.
Med andre ord begynner sv?rt mange r?r i Norge ? komme i risikosonen. Det ble reist 260 000 nye bygg p? 1960-tallet, og 380 000 nye bygg p? 70-tallet.
– En ekstra utfordring er at mange r?r ligger skjult i vegger og gulv. Sm? lekkasjer i skjulte r?r oppdages gjerne ikke f?r de har gjort stor skade, og da blir regningen h?y. Ekstra ille er det at lekkasjene kan f?re til fuktskader, som igjen gir d?rlig inneklima i boligen ? uten at man skj?nner ?rsaken til det, sier Wiig.

A to już wiesz?  F?rre store skader i 2011

Dekker forsikringen vannr?rskadene?
Forsikringsselskapene dekker kostnader ved skader som f?lge av plutselig og uforutsett vannlekkasje fra bygningens r?rsystem. Men huseier har ogs? et ansvar for ? kontrollere og skifte ut r?r og koblinger i sine bygg. I Sverige har forsikringsselskapene en strengere praksis enn i Norge overfor huseiere som ikke s?rger for vedlikehold av innvendige r?r.
Wiig mener at forsikringsselskapene ogs? her i landet kommer til ? bli strengere n?r det gjelder huseiers ansvar for vannledningsskader etter hvert som sv?rt mange r?ropplegg i landet n?r “aldersgrensen”:
– Forh?yet egenandel ved skade nummer to p? vannledning eldre enn 35 ?r er allerede innf?rt. Tiltak som vurderes er dyrere forsikring for eldre bygg der r?rsystemet ikke er skiftet ut, sier han.

Fakta:
64 000 vannskader
meldt inn til forsikringsselskapene i 2013
2,3 milliarder kroner utbetalt i erstatninger
for alle typer vannskader i 2013
Dette er en ?kning p? 15 prosent fra 2012
Hyppige ?rsaker til vannskader er:
– brudd p? vannledninger og r?r
– vanninntrenging utenfra p? grunn av mye nedb?r
– vannskader som f?lge av frostsprengte r?r i kalde vintre
(Kilde: Finans Norge)

For mer informasjon, kontakt:
Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring
Tlf. 952 89 515
E-post: [email protected]

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy