del?rsrapporter

Varekonsumindeksen, februar 2010

Innkalling til Ordin?r Generalforsamling i Badger Explorer ASA

Aksjeeierne i Badger Explorer ASA innkalles herved til selskapets Ordin?re Generalforsamling for regnskaps?ret 2009 i selskapets lokaler i Hinna Park, Bygning C, J?tt?v?gveien 7, 4020 Stavanger 21. april 2010 kl 10.00.

Vedlagt f?lger innkalling til Ordin?r generalforsamling, selskapets ?rsrapport for 2009 og valgkomiteens innstilling.

Vedleggene er ogs? tilgjengelig p? selskapets nettsted www.bxpl.com under ?Investor Relations? (http://www.bxpl.com/visliste.asp?id=1001).

A to już wiesz?  INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy