b?rs

V?rt innhold f?lger kundenes trender og behov

Kontrakt p? levering av Navigasjon og Radarkontrollsystemer til norske undervannsb?ter verdt 65 mill

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) har inng?tt kontrakt p? leveranse av Navigasjon og Radarkontrollsystemer til Den norske Marines undervannsb?ter av Ula klassen. Kontrakten, som ble vunnet i internasjonal konkurranse, er inng?tt mellom Forsvarets Logistikkorganisasjon og KONGSBERG, representert ved Naval Systems & Surveillance divisjonen.
Kontrakten har et omfang p? ca. 65 millioner kroner.
KONGSBERG har i over 35 ?r levert kommando- og v?penkontrollsystemer til norske, tyske og italienske undervannsb?ter, og denne kontrakten gir oss en viktig videreutvikling av v?re produkter innenfor ub?tsystemer. Kontrakten er et resultat av en bevisst satsing gjennom flere ?r for ? styrke v?r posisjon som leverand?r av komplette, integrerte navigasjon, sonar og kommando- og v?penkontrollsystemer til undervannsb?ter.
P? verdensmarkedet eksisterer det et betydelig antall undervannsb?ter som etter hvert trenger en levetidsforlengelse. I den sammenheng er dette nok en verdifull referansekontrakt, sier divisjonsdirekt?r Nils-Oddvar Hagen i Kongsberg Defence & Aerospace.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Nils-Oddvar Hagen, Direkt?r, Kongsberg Defence Systems tel 32 28 92 74, mob 92 06 00 92
Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer h?yteknologiske systemer og l?sninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsfl?ten, forsvar og romfart. I 2009 hadde konsernet driftsinntekter p? 13,8 milliarder kroner, og hadde 5 423 medarbeidere i mer enn 25 land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy