del?rsrapporter

Vedtatt ?rsregnskap 2009

I henhold til styrefullmakt gitt av ekstraordin?r generalforsamling 4. januar 2008 har styret i AF
Gruppen ASA utstedt 2 750 000 opsjoner til 643 ansatte i konsernet i 2010. Ut?velseskursen for
opsjonene er NOK 27,00 for 565 av de ansatte og 31,80 for 78 av de ansatte.

Se vedlegg for oversikt over prim?rinnsidere som har tegnet opsjoner.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy