valutasp?rsm?l

Veidekke med godt boligsalg og styrket ordrereserve

Veidekke med godt boligsalg og styrket ordrereserve
a8

– P? tross av en hard vinter og asfaltvirksomhet i vinterdvale ble resultatene bra. Positive markedsutsikter, styrket ordrereserve og en solid finansiell stilling er meget motiverende for veien videre, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.
Veidekkes omsetning i f?rste kvartal var 3 538 MNOK (3 148 MNOK i 2010). Resultatet f?r skatt ble -69 MNOK (-14 MNOK). Resultatet pr. aksje ble kr -0,40 (kr -0,10). Ordrereserven for konsernets entrepren?rvirksomhet er p? 12,9 mrd. NOK (12,0 mrd. NOK) *.
Entrepren?rvirksomheten
Den positive utviklingen i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet har gitt ?kende ordrereserve for Veidekke. Marginene er imidlertid presset i og med at det n? produseres p? kontrakter inng?tt mot slutten av 2009 og 2010, da markedet var preget av overkapasitet og sterkt marginpress. Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten ble i f?rste kvartal 3 056 MNOK (2 787 MNOK) og resultatet 46 MNOK (139 MNOK). Omsetningen i den svenske virksomheten viste en vekst p? n?r 50 %, mens den var stabil i Norge og Danmark.
Eiendomsutvikling
Boligmarkedet har fortsatt den gode utviklingen fra 2010, og for Veidekke har dette gitt en markant aktivitets?kning og resultatforbedring. Antall boliger i produksjon ved kvartalets utgang var 976 (434), og i alt solgte Veidekke Eiendom 210 boliger i f?rste kvartal (107). Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i f?rste kvartal endte p? 377 MNOK (134 MNOK) og resultatet endte p? 45 MNOK (-11 MNOK). Resultatet bedret seg betydelig b?de i den norske og den svenske virksomheten.
Industri
For industrivirksomheten er ?rets tre f?rste m?neder et utgiftskvartal med sesongmessig lav aktivitet. Innen veivedlikehold er resultatene fortsatt svake, men tre kontrakter er vunnet i ?rets anbuds­runde til tilfredsstillende priser. Det var noe h?yere aktivitet innen pukk og grus samt innen gjenvinningsvirksomheten. Samlet omsetning i Veidekke Industris f?rste kvartal ble 311 MNOK (252 MNOK), og resultatet ble -141 MNOK (-127 MNOK).
HMS
Sykefrav?ret for alle ansatte i f?rste kvartal i Norge var 5,5 % (5,6 %), mens det i Sverige var 3,1 % (3,1 %) og i Danmark 1,9 % (2,5 %). H-verdien i hele konsernet (antall frav?rsskader pr. million arbeids­timer) endte p? 4,8 (5,8) i f?rste kvartal.
Det vises ogs? til styrets rapport for f?rste kvartal 2011 som er vedlagt denne pressemelding.
Rapport 1. kvartal 2011

A to już wiesz?  Norwegian sikrer finansiering av nye fly

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 21 05 77 01 / 90 58 23 23, [email protected]
Konserndirekt?r/CFO J?rgen W. Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 90 75 90 58,
[email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 90 51 93 60, [email protected]
*Tallene er hentet fra segmentregnskapet
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen n?r 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy