Hel-

Veidekke selger Veidekke Gjenvinning med betydelig gevinst

Veidekke har inng?tt avtale med Altor Fund III (Altor) om salg av 100 % av aksjene i selskapet Veidekke Gjenvinning AS. Altor har tidligere, den 15. februar 2011, offentliggjort kj?pet av Veolia Milj? AS. Veidekke Gjenvinning vil komplettere Veolia Milj? som Altors satsing p? det norske markedet. Sammen vil de to selskapene representere en effektiv og fremtidsrettet enhet innen gjenvinning av avfall.
– Morgendagens akt?rer m? kunne tilby markedet den beste service og fremtidsrettede teknologiske l?sninger. Veidekke har vurdert ulike utviklingsretninger for Veidekke Gjenvinning og konkludert med at ytterligere profesjonalisering og bedret l?nnsomhet best kan oppn?s gjennom Altors satsing. Altor har ambisjoner, ressurser og kompetanse for ? utvikle og foredle Veidekke Gjenvinning videre. For Veidekke-konsernet var det derfor et naturlig valg ? selge virksomheten, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke ASA.
– Veidekke er sv?rt stolt av ? ha bygd opp og utviklet en solid og betydelig virksomhet innen dette omr?det. Mange ?rs godt arbeid og innsats fra mange medarbeidere har bidratt til selskapets posisjon i dag. Det skal bli sv?rt spennende ? f?lge selskapets videre utvikling som del av Norges ledende gjenvinningsbedrift, sier Venold.
– Veidekke Gjenvinning AS er en veldrevet og spennende bedrift. Vi er sv?rt glade for ? kunne utvikle virksomheten videre sammen med bedriftens ansatte. Veidekke Gjenvinning AS vil passe sv?rt godt sammen med Veolia Milj? AS, og samlet vil den nye virksomheten bli en effektiv og fremtidsrettet enhet, sier Reynir Indahl, partner i Altor Equity Partners.
Veidekke Gjenvinning ble etablert i 1997 og har gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkj?p gradvis blitt bygd opp til en ledende gjenvinningsvirksomhet med fokus p? behandling av n?ringsavfall p? ?stlandet og i Rogaland i Norge. Virksomheten drives blant annet gjennom datterselskapene Wilhelmsen & S?nner as og Humlekj?r ?deg?rd as. I disse ?rene har kundenes forventninger om gode milj?l?sninger og myndighetenes stadig strengere krav til h?ndtering av avfall drevet gjenvinningsmarkedet i retning av stadig st?rre profesjonelle industrielle enheter.
Veidekke Gjenvinning har organisatorisk v?rt en del av Veidekke Industri. Virksomheten hadde i 2010 en omsetning p? 410 mill. kroner og resultat f?r skatt (EBT) var 21 mill. kroner. Antall ansatte er 143.
Samlet vederlag er avtalt til 326 mill. kroner. For Veidekke inneb?rer transaksjonen en regnskapsmessig gevinst p? ca. 105 mill. kroner samt en positiv effekt p? netto renteb?rende gjeld p? 310 mill. kroner.
Due diligence av Veidekke Gjenvinning er gjennomf?rt. Avtalen er inng?tt med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet, og overdragelse vil derfor f?rst finne sted etter at en slik godkjennelse er gitt.
Veidekke har en god finansiell kapasitet, som blir ytterligere styrket gjennom denne transaksjonen. Konsernet ser positivt p? markedsutviklingen i bygg- og anleggsmarkedene i Skandinavia og har tro p? gode forretningsmuligheter for konsernets ?vrige forretningsomr?der.
Kontaktpersoner:
J?rgen Wiese Porsmyr, Konserndirekt?r/CFO Veidekke ASA,
tel. +47 21 05 76 44 / + 47 90 75 90 58, [email protected]
Kai Krüger Henriksen, konserndirekt?r kommunikasjon, Veidekke ASA,
tel. +47 21 05 50 00 / +47 90 51 93 60, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen n?r 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy