DK

Vejledningsvideoer hj?lper med ?rsopg?relsen

Jyllands-Posten fremf?rer i dag, at adskillige medarbejdere i Sparekassen Himmerland selv investerede i Griffin projekter og henviser til selskabet RASP. Der er alene tale om fire medarbejdere, som Sparekassen allerede oplyste den 6. marts i en pressemeddelelse. Jyllands-Posten fors?ger i dag at problematisere, at fire medarbejdere i Sparekassen Himmerland hver is?r tog et privat l?n p? 175.000 kr. tilbage i juli 2007 for at danne selskabet RASP, der investerede i 70 styk aktier i Waszawa 1 A/S (et Griffin projekt). I dag er l?nene til Sparekassen Himmerland afviklet.
?De fire medarbejdere tog et l?n hver p? 175.000 kr. for at investere i Waszawa 1 A/S, fordi de akkurat ligesom s? mange andre mente, at det var en god, langsigtet investering. N?r Dansk Aktion?rforening i dag i Jyllands-Posten taler om det angribelige i, at medarbejdere k?bte aktier i et Griffin selskab, s? er det fordi, foreningen ikke har haft lejlighed til at s?tte sig ind i den konkrete sag. Her har ikke v?ret tale om, at RASP investerede i et b?rsnoteret papir, hvor kursen kunne p?virkes,? siger Svend J?rgensen og forts?tter:
?Der er tale om private l?n, og det er i princippet ikke anderledes, end hvis fire medarbejdere g?r sammen om at investere i et sommerhus i Vestjylland. Der er tale om private, langsigtede investeringer for l?n, som helt naturligt er optaget i Sparekassen.?
Skillelinje
Der var fastlagt en klar arbejdsdeling, s? det var Griffin, der ydede r?dgivning til de interesserede k?bere, mens medarbejderne i Sparekassen Himmerland alene skulle yde finansiering p? baggrund af en almindelig kreditvurdering af kunder. Det var en klar og aftalt arbejdsdeling,? siger Svend J?rgensen.
Han understreger, at der er tale om et alvorligt brud p? g?ldende aftaler, hvis medarbejdere med egne aktier s?lger tilsvarende aktier for egen vindings skyld.
?Det har ikke v?ret tilf?ldet her, og skulle der i ?vrigt v?re s?danne eksempler nogen steder i Sparekassen, s? vil der blive taget h?nd om tingene, s?dan som vi altid g?r det i Sparekassen Himmerland,? siger Svend J?rgensen.
Fakta om de fire medarbejderes private l?n:
Sparekassen ydede alene de fire et privat l?n p? 175.000 kr. pr. medarbejder. Sparekassen havde ingen risiko ud over de private l?n. I dag er l?nene afviklet i Sparekassen Himmerland.
Yderligere oplysninger kan f?s ved henvendelse til Sparekassedirekt?r Svend J?rgensen, tlf.: 98 62 17 00. Se www.himmerland.dk

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EBIT   #Malaysia   #Source Millistream   #USA