Finans

Vekker sovende pensjonsformue

? Vi merker stor interesse blant v?re kunder for de nye mulighetene for fripoliser. Mange vil kunne forvente ? f? en vesentlig h?yere pensjonsutbetaling ved ? bytte garantert minimumsutbetaling mot investeringsvalg. Men ikke alle b?r bytte, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.
I dag har fripoliser en garantert avkastning p? mellom 2,5 og 4 prosent i ?ret. Denne sikrer deg en garantert ?rlig minimumsutbetaling som pensjonist. F?r sommeren kom det nye regler som ?pner for ? bytte bort denne garantien mot muligheten til ? forvalte pengene selv. Da uttalte finansminister Siv Jensen i en pressemelding:
? De nye reglene vil gi kunder med fripoliser ?kt valgfrihet. De som ?nsker det, kan f? st?rre innflytelse over hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, og dermed ogs? et st?rre ansvar for egen pensjon.
Én million nordmenn med fripoliser
En fripolise er en pensjonsrettighet du f?r n?r du slutter ? jobbe i en bedrift med ytelsespensjon. Du f?r ogs? en fripolise hvis bedriften har byttet fra ytelses- til innskuddsordning. I dag har rundt én million nordmenn fripoliser.
? Den ?rlige garantien f?rer til at vi m? forvalte langsiktige pensjonspenger p? en kortsiktig m?te. Det betyr mye rentepapirer og lite aksjer, noe som over tid normalt gir lav avkastning og derfor lavere pensjon, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand, som selv har byttet bort garantien i sin fripolise denne uken.
Attraktivt for de fleste under 50
Storebrand anbefaler de fleste under 50 ?r ? bytte til investeringsvalg, forutsatt at de er fortrolige med risikoen de da p?tar seg. Jo lengre tid du har til pensjonsalder, desto st?rre er sannsynligheten for at fripolise med investeringsvalg vil l?nne seg for deg. Er du ung, b?r du ha mesteparten av pensjonssparingen din i aksjefond for ? f? best mulig avkastning. Siden tidshorisonten er s? lang, kan du v?re mindre bekymret for midlertidige b?rsfall.
Konsernsjefen er samtidig tydelig p? at det nye produktet ikke n?dvendigvis passer for alle.
? Er du over 50 vil valget v?re mer avhengig av hvor komfortabel du er med ? ta risiko, din kunnskap om pengeplassering og fripolisens st?rrelse i forhold til din totale pensjons?konomi. Vi anbefaler ikke kunder n?rme pensjonsalder ? bytte til investeringsvalg, siden det er kort tid til pengene skal tas ut. Garantien har derfor en st?rre verdi for disse kundene.
Mulig ? bytte fra i dag
Fra og med i dag blir det mulig for alle yrkesaktive fripolisekunder i Storebrand ? bytte til investeringsvalg.
? Her er det snakk om ? bruke en halvtimes tid p? noe som kan gi deg vesentlig bedre pensjon senere i livet. Vi har brukt mye tid og krefter p? ? lage brukervennlige l?sninger som gj?r dette enkelt og forst?elig for kundene. Samtidig vil jeg igjen understreke at vi bare vil anbefale investeringsvalg til dem som kan forvente en h?yere pensjon ved ? bytte. Vi ser dette som en vinn-vinn-situasjon ? der b?de mange av kundene v?re og vi er tjent med et bytte, avslutter konsernsjefen.
Les mer om fripoliser med investeringsvalg p? Storebrands hjemmesider: https://www.storebrand.no/site/stb.nsf/pages/fripolise-med-investeringsvalg.html
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy