Revisjon

Vekst i leieinntekter og butikkomsetning

03-09-2012 13:14 Steen & Str?m Steen & Str?m, Skandinavias ledende kj?pesenterkonsern, hadde 1. halv?r 2012 et resultat f?r skatt p? MNOK 342,0 (MNOK 965,5). Resultatnedgangen skyldes at verdiregulering av konsernets kj?pesentre er MNOK 635,1 lavere i 1. halv?r 2012 sammenlignet med samme periode i fjor. Resultat f?r verdiregulering er MNOK 343,8 (MNOK 332,2).

Steen & Str?m, Skandinavias ledende kj?pesenterkonsern, hadde 1. halv?r 2012 et resultat f?r skatt p? MNOK 342,0 (MNOK 965,5). Resultatnedgangen skyldes at verdiregulering av konsernets kj?pesentre er MNOK 635,1 lavere i 1. halv?r 2012 sammenlignet med samme periode i fjor. Resultat f?r verdiregulering er MNOK 343,8 (MNOK 332,2).
I juni ble det foretatt en verdiregulering av konsernets investeringseiendommer med -1,8 millioner kroner. Investeringseiendommer og prosjekter var da verdsatt til 28 870 millioner kroner. Verdivurderingene er basert p? en gjennomsnittsyield p? 6,0 %.
Butikkomsetningen p? konsernets kj?pesentre ?kte i 1. halv?r 2012 med 3,1 % sammenlignet med i fjor. P? sammenlignbart areal utgjorde ?kningen 3,8%.
Konsernets kj?pesentre hadde i 1. halv?r 2012 en ?kning i leieinntektene med 1,6 %. P? sammenlignbart areal var ?kningen 2,4 %.
641 millioner kroner ble investert i 1. halv?r 2012. De st?rste investeringene er knyttet til utviklingen av kj?pesenteret Emporia i Malm?, samt fornyelse av kj?pesentrene Farmandstredet og Vinterbro.

Steen & Str?m satser
Med dagens 42 kj?pesentre har Steen & Str?m en sterk posisjon i Norge, Sverige og Danmark og er den akt?ren som tydeligst har definert Skandinavia som marked. Et offensivt program for investeringer, oppgraderinger og fornyelser er lagt for ? leve opp til kundenes forventninger om stimulerende shoppingopplevelser. Fremover skal selskapet investere 1,5 ? 3 milliarder kroner ?rlig. I Norge planlegges oppgradering av 14 kj?pesentre samt to store byutviklingsprosjekter i Bergen og Oslo. I Danmark planlegges utvikling av en ny handelsdestinasjon i Odense og i Sverige st?r ?pningen av spektakul?re Emporia i Malm? for d?ren 25. oktober.

– Vi ?nsker ? bidra til god stedsutvikling i de lokalomr?der vi er tilstede, sier CEO Jan Ove Holmen. Stedsutviklingprosjekter skal ta en viktig rolle i lokalsamfunnet i samspill med utvikling av hoteller, boliger, kommunale servicefunksjoner, kontorer og kulturelle arenaer. M?let er at fremtidens kj?pesentre skal v?re selve drivkraften i stedene og fremst? som levende m?teplasser hvor folk trives ogs? i sosiale sammenhenger, forklarer Holmen. V?rt nyeste prosjekt Emporia er et suksesseksempel p? god stedsutvikling.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: CEO Jan Ove Holmen,
Steen & Str?m, [email protected] T: 23 21 35 00. M: 93 24 30 07.
Steen & Str?m AS er Skandinavias ledende kj?pesenterselskap med driftsansvar for 42 sentre. Steen & Str?m er en del av Klépierre-konsernet, et av Europas ledende kj?pesenterselskap, som drifter 400 kj?pesentre i 13 land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy