Offentlig ?konomi

Vekst i Veidekke

11-05-2012 10:09 Veidekke ASA Veidekke hadde en samlet aktivitets?kning p? hele 22 % i ?rets f?rste kvartal sammenlignet med fjor?ret. Resultat i f?rste kvartal ble -52 MNOK av en omsetning p? 4,3 mrd. NOK.

– Resultatet er noe bedre enn p? samme tid i fjor. Vi ser en sterk vekst i Veidekkes omsetning og ordrereserve, mens marginene for entrepren?rvirksomheten i Norge fortsatt henger noe etter, sier konsernsjef Terje R. Venold. – F?rste kvartal er tradisjonelt et utgiftskvartal for en virksomhet som Veidekke, og asfaltvirksomheten har liten eller ingen aktivitet i vinterhalv?ret, legger han til.

Veidekkes omsatte i f?rste kvartal for 4,3 mrd. NOK (3,5 mrd. NOK i 2011). Resultatet f?r skatt ble -52 MNOK (-69 MNOK). Resultatet pr aksje ble kr -0,3 (-0,4). Ordrereserven for konsernets entrepren?rvirksomhet er n? p? 14,7 mrd. NOK (12,9 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet.

Entrepren?rvirksomhet
Det er fortsatt lave marginer i den norske entrepren?rvirksomheten i Veidekke, mens det var marginforbedringer i Sverige og Danmark. Omsetningen har til sammen ?kt med 24 % i de tre landene, mens den i Norge alene ?kte med 35 % sammenlignet med fjor?ret. Denne ?kningen kom i det vesentlige fra byggprosjekter. Ordrereserven har i samme periode ?kt med 14 %.

Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten ble i f?rste kvartal 3 803 MNOK (3 056 MNOK) og resultatet ble 65 MNOK (46 MNOK).

Eiendomsutvikling
Aktiviteten og boligsalget var fortsatt godt i Norge i f?rste kvartal. Det er tendenser til bedring i det svenske boligmarkedet med noe ?kende salg, spesielt i Göteborg og Stockholm. Antall boliger i produksjon var 1 245 ved kvartalets utgang (976). Det ble solgt 205 boliger i f?rste kvartal (210).

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i f?rste kvartal endte p? 394 MNOK (377 MNOK) og resultatet endte p? 38 MNOK (45 MNOK).

Industri
?rets tre f?rste m?neder er et utgiftskvartal for industrivirksomheten med sesongmessig lav aktivitet, og resultatene er tilfredsstillende. Det er kontinuerlig fokus p? forbedringsarbeid, det vil si tiltak for ? ?ke produktiviteten og redusere kostnadene.

Samlet omsetning i Veidekke Industris f?rste kvartal ble 301 MNOK (311 MNOK), og resultatet ble -144 MNOK (-141 MNOK).

HMS
Til tross for ?kt fokus p? helse, milj? og sikkerhet har Veidekke hatt to alvorlige ulykker med d?den til f?lge i ?rets f?rste m?neder. Den ene personen omkom i forbindelse med montering av betongelementer, mens den andre mistet livet i en fallulykke. Ekstra tungt blir dette, n?r begge ulykkene skjedde p? samme prosjekt.

H-verdien i hele konsernet (antall frav?rsskader pr. million arbeidstimer) endte p? 7,9 (4,8) i f?rste kvartal.

Sykefrav?ret for alle ansatte i Norge i f?rste kvartal var 5,7 % (5,5 %), mens det i Sverige var 3,7 %
(3,1 %) og i Danmark 2,6 % (1,9 %). (Alle tall er 12 m?neders rullerende.)

Det vises ogs? til styrets rapport for f?rste kvartal 2012 (webrapport) og pdf som er vedlagt pressemeldingen.

I presentasjonen som holdes i dag klokken 0800, vil det bli gitt en redegj?relse for Veidekkes strategi og planer for de kommende ?r. Presentasjonen vil bli overf?rt som webcast.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, [email protected]
Konserndirekt?r/CFO J?rgen W. Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 907 59 058, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy