?konomi

VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernresultatet etter skatt i fjerde kvartal utgjorde 65,3 millioner kroner, en ?kning p? 4,3 millioner kroner fra tredje kvartal. Resultatfremgangen forklares av sterk utl?nsvekst.

Den sterke kunde- og utl?nsveksten fortsatte i 4. kvartal, med en utl?nsvekst p? 650 millioner kroner, mens innskuddene ?kte 349 millioner kroner.
Resultatet for hele ?ret 2013 ble 237,9 millioner kroner, en ?kning p? 74,5 millioner kroner sammenlignet med 2012. Resultatfremgangen p? ?rsbasis forklares av ?kt kunde- og utl?nsvekst, samt ?kt kostnadseffektivitet. Resultatveksten var s?rlig sterk sett i sammenheng med etablering av virksomhet i Sverige.
Banken opprettholdt den sterke likviditetsposisjonen i 4. kvartal. Som tilpasning til nytt kapitaldekningsregelverk, utstedte banken 175 millioner kroner i ansvarlig l?n og 125 millioner kroner i fondsobligasjoner i fjerde kvartal. Bank Norwegian er godt kapitalisert med en konsolidert ren kjernekapitaldekning p? 12,8 %. Konsolidert kapitaldekning utgjorde 17,9 % ved ?rsskiftet.
Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med h?y rente og forbruksl?n distribuert gjennom internett. Banken tilbyr ogs? ?Norwegian Reward?, et kombinert Visa kredittkort og fordelskort for flyselskapet Norwegian. Banken startet virksomhet i Sverige i mai 2013 og tilbyr ?Norwegian Reward? kredittkort, l?n og innskudd.
Banken har pr. 31.12.2013 en kundemasse p? 303.100 kunder, fordelt p? 37.700 l?nekunder, 56.900 innskuddskunder og 208.500 kredittkortkunder.
Bank Norwegian skal v?re en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres p? ledende e-handelsl?sninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.
For ytterligere informasjon, se ?rsrapport for 2013 og investorpresentasjon for 4. kvartal 2013 som ligger tilgjengelig p?:
https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Presentations/2013
For eventuelle sp?rsm?l kan du ringe;
Administrerende direkt?r Erik Jensen; tlf nr: 92634501
eller Finansdirekt?r P?l Svenkerud; tlf nr: 93403904
https://www.banknorwegian.no/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy