Marked

Velkommen til e-BusinessForum 13. November 2013 i Oslo!

En nettverksdag der vi 13. November i Oslo utveksler erfaringer om og diskuterer fremtidens forretningsrelasjoner, forretningsprosesser og transaksjoner
I ?r fokuserer EBF Norge p? Performance Measurement sett fra et end-to-end-perspektiv mellom kj?per og leverand?r. Vi diskuterer fremtidens forretningsrelasjoner, forretningsprosesser og transaksjoner. Vi bryter ned dagen i sammenhengende delprosesser som:
RISIKOSTYRING
LEVERAND?R- OG KUNDEADMINISTRERING
PROSESSH?NDTERING
MENNESKE OG ORGANISASJON
VIRKSOMHETSSYSTEM OG PROSESSER
Vi diskuterer b?de interne og eksterne relasjoner og prosesser og hvordan disse henger sammen.
Denne dagen er rettet mot CFO, CPO, CIO og andre med ansvar for ? utvikle hele og deler av det vi kaller ende-til-ende-prosesser mellom kj?pere og leverand?r.
Velkommen!

EBG e-BusinessGuide er et uavhengig nordisk nettverk som har spesialisert seg p? ? f?re diskusjoner rundt transaksjonsintensive forretningsprosesser som ang?r innkj?p, ordre, faktura og betaling. Som en av f? bedrifter samler vi noen ganger per ?r mennesker fra ulike funksjoner for ? diskutere utfordringer og muligheter til ? effektivisere transaksjoner og prosesser.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy