Privat?konomi

Vent med ? gi store forskudd p? arv

B?de avg?ende og p?troppende regjering varsler en betydelig ?kning av fribel?pet for arveavgift neste ?r. ? Vurderer du ? gi store forskudd p? arv til barn eller barnebarn, er det l?nnsomt ? vente til over nytt?r, r?der forbruker?konomen i Storebrand.

Nordmenn mottok nesten 30 milliarder kroner i avgiftspliktig arv og gaver i 2011, if?lge Statistisk Sentralbyr?. Bel?pet fordeler seg p? arv ved d?dsfall og gaver eller arveforskudd som gis i live.
? Dersom du planlegger ? dele ut eller motta forskudd p? arv i n?r fremtid, kan det v?re smart ? vente med overf?ringen til 2014, uttaler Kristina Picard, forbruker?konom i Storebrand.
Kan spare flere titusener
I dag er fribel?pet for n?r det beregnes arveavgift, 470 000 kroner fra samme person. Av overskytende beregnes en arveavgift til livsarvinger p? 6 prosent av de neste 330 000 kronene og 10 prosent over dette.
? Stoltenberg-regjeringen varslet i g?r at den vil doble dette fribel?pet, til én million kroner. Partiet H?yre har uttalt at de har som m?l ? fjerne hele arveavgiften i l?pet av to ?r, s? det er sannsynlig at den nye regjeringen minst vil legge seg p? milliongrensen, sier Kristina Picard.
Hun gir et regneeksempel p? hvor l?nnsomt det kan v?re ? vente: I en velst?ende familie planlegger foreldrene ? gi én million kroner i forskudd p? arv fra hver forelder til sitt enebarn, til sammen to millioner. Dette vil i dag utl?se en arveavgift p? cirka 80 000 kroner. Etter nytt?r vil sannsynligvis forskuddet kunne gis uten en krone i arveavgift.
Merk at selv om du har fylt opp dagens fribel?p allerede, vil du f? glede av en ?kning i fribel?pet i fremtiden.
?rlig fribel?p i tillegg
Husk at barn og barnebarn ogs? kan motta et ?rlig fribel?p p? inntil 41 000 kroner pr giver, som man verken trenger ? melde inn eller betale arveavgift av.
? Med de varslede endringene vil de aller fleste familier kunne unng? arveavgift i sin helhet, spesielt med god planlegging i bunnen, avslutter forbruker?konomen i Storebrand.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy