Verdane Capital VII K/S har hentet inn 1,5 milliarder kroner

5 milliarder svenske kroner ble overg?tt. Totalt syv nye og 23 eksisterende investorer har tegnet seg i fondet. Det investerer i portef?ljer av unoterte selskaper og eierposter i Norden

Authors
Top