?konomi

Verdane investerer i portef?lje best?ende av Verdande Technology og Aptomar

Verdane Capital Funds (Verdane) investerer i trondheimsbaserte Verdande Technology og Aptomar for ? st?tte selskapenes internasjonale vekst. Dagens aksjon?rer, Investinor, Statoil Technology Invest og ProVenture, bidrar ogs? med ytterligere kapital og vil videref?re sitt engasjement i selskapene sammen med Verdane.
Verdande Technology og Aptomar leverer programvare- og hardvarel?sninger til olje- og gassindustrien. Verdande Technologys EDGE- programvare identifiserer og analyserer datam?nstre i sanntid ved ? benytte tidligere hendelser for ? forutse fremtidige problemer. Aptomar leverer produkter for marin overv?kning og oppdagelse av oljeutslipp. Selskapet har en sterk posisjon i Norge, Mexicogulfen og Brasil. Verdande Technology og Aptomar ble etablert i henholdsvis 2005 og 2004, og har begge hovedkontor i Trondheim.
?Trondheimsregionen er kjent for godt entrepren?rskap og spennende teknologiselskaper, og Verdane har v?rt aktive i denne regionen i snart ett ti?r. Verdanes fond har investert i selskaper som Reslab, Smartmotor, Resman og Industriverkt?y i dette omr?det, og vi ser frem til ? arbeide tett med Verdande Technology, Aptomar og de ?vrige eierne for ? gj?re selskapene enda sterkere. Vi har utarbeidet en 100-dagersplan for begge selskapene, hvor flere tiltak allerede er igangsatt,? sier Lars Ekström, Investment Manager i Verdane Capital Advisors.
Verdanes fond har investert i en rekke norske teknologiselskaper i energisektoren, og solgte i august 2013 SmartMotor til Rolls Royce Marine. I l?pet av Verdane Capital Vs eierskap seksdoblet SmartMotor sin omsetning, og gikk fra ? v?re et lite, norsk teknologiselskap til ? bli en ledende, global akt?r innen spesialutviklede maskiner basert p? magnetteknologi. Verdane Capital V har ogs? investert i trondheimsselskapet Resman, med teknologi som anvendes i overv?kning av br?nnstr?mmer fra oljereservoarer og produksjonsbr?nner.
?Vi er sv?rt godt forn?yd med f? med Verdane som ny investor b?de i Aptomar og Verdande. Vi kjenner Verdane godt som medinvestor i Resman og er trygg p? at de vil bidra veldig positivt til den videre utviklingen av begge selskapene,? sier St?le Myhre, Investment Director i Statoil Technology Invest.
Ogs? Investinor ?nsker Verdane velkommen som medinvestor. ?Investinor er sv?rt forn?yd med ? f? enda en dyktig medinvestor i Aptomar og Verdande Technology. Verdane Capital Advisors er en kapitalsterk, erfaren og kompetent gruppe som gjentatte ganger har bevist sin evne til ? skape globale vekstbedrifter,? sier Geir Ove Kjesbu, administrerende direkt?r i Investinor.
Sammen med Investinor, Statoil Technology Invest og Verdane vil ProVenture fortsette sitt engasjement i de to selskapene.
?ProVenture ser frem til ? arbeide sammen med Verdane som medeier i Aptomar og Verdande Technology. Investeringene vil tilf?re n?dvendige ressurser, kunnskap og kompetanse for ? utvikle begge selskapenes potensial,? sier Thor Egil Five, Senior Partner i ProVenture.
Verdane Capital Advisors er en ledende r?dgiver i portef?ljetransaksjoner i Norden. Transaksjonen er den 21 portef?ljetransaksjonen gjennomf?rt av Verdanes fond i l?pet de seneste ti ?r.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Ekström, [email protected] or +47-4760-7564
Om Verdane og Verdane Capital Advisors
Verdane Capital Advisors er Nordens st?rste og fremste, uavhengige forvalter av secondary
direct-fond (fond som investerer i b?de portef?ljer og enkeltselskaper). Verdanes fond har mer enn SEK 5 milliarder i kommittert kapital, og fokuserer p? kj?p av nordiske portef?ljer best?ende av direkte investeringer i attraktive sektorer som energi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og industri. Fondene vurderer ogs? direkteinvesteringer i utvalgte vekstselskaper.
Siden 2003 har´fond forvaltet av Verdane Capital Advisors kj?pt 21 portef?ljer med eierandeler i over 250 selskaper, inkludert Mathem, Bythjul, Resman og Wireless Maingate. Tidligere investeringer inkluderer Coding Technologies, Chipcon, DIBS, Nacre, Reslink, Reslab og Tradedoubler. For ytterligere informasjon, vennligst bes?k www.verdanecapital.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy