Finans

VeriSign og Commfides inng?r distribusjonsavtale

Norske Commfides skal distribuere hele VeriSigns portef?lje av SSL-sertifikater
Oslo, 14. desember 2009 ? VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), leverand?ren av infrastrukturtjenester for bedrifter p? nett, inng?r n? en allianse med Commfides Norge AS, Norges ledende leverand?r av sikre, elektroniske kommunikasjonstjenester.
Commfides og VeriSign har inng?tt en distribusjonsavtale som gj?r at Commfides kan tilby hele VeriSigns utvalg av Secure Sockets Layer-sertifikater (SSL), og dermed gi Skandinavias nettbaserte bedrifter en enkel og kostnadseffektiv m?te ? beskytte nettstedene og kundene sine p?. VeriSigns SSL-sertifikat er tatt i bruk av nettbutikker, banker og andre bedrifter som f?r sine identiteter verifisert av VeriSign gjennom SSL-sertifisering.

– Det er enorme muligheter for v?re produkter innenfor SSL-sertifikater i det norske markedet, sier Michael Lin, visepresident og direkt?r for SSL i VeriSign. – Gjennom v?r allianse med Commfides er vi n? i stand til ? tilby v?re kunder en lokal salgsavdeling og teknisk st?tte for alle v?re SSL-produkter. Med sin ledende posisjon i Norge vil Commfides hjelpe til med ? ?ke v?r utbredelse i Skandinavia, sier Michael Lin.
Den nye alliansen vil ?ke utvalget av tjenester som Commfides kan tilby, styrke lokal tilpasning av produkter fra VeriSign, og gj?re det mulig for mer enn en million bedrifter ? dra fordel av hele spektret av SSL-sertifikater fra VeriSign. De l?sningene som tilbys av Commfides og VeriSign, beskytter mot phishing-fors?k og hackere, samtidig som datakommunikasjon mellom nettlesere og de nettstedene de bes?ker sikres.
– Tillit er sv?rt viktig for v?re kunder, og SSL-beskyttelse fra VeriSign gj?r oss i stand til ? tilby v?re forhandlere og kunder den mest p?litelige opplevelsen av internett, sier Kjell Olav Skogen, administrerende direkt?r i Commfides Norge AS.
– Nettbrukere blir gradvis mer oppmerksomme p? sikkerhetstruslene de st?r overfor. Den tryggheten som f?lger med beskyttelse fra EV SSL, vil hjelpe til med ? redusere deres bekymringer, og vil i sin tur hjelpe til med ? danne lange, varige kundeforhold for v?re kunder. Tilbakemeldingen fra Verisigns internasjonale kunder viser at overgang til EV SSL har gitt dem fem til 30 prosent ?kning i salget, sier Kjell Olav Skogen.
Commfides vil legge s?rlig vekt p? VeriSigns Extended Validation (EV) SSL-sertifikat, den nye standarden for SSL-beskyttelse. N?r nettbrukere med siste versjon av Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome, Opera og andre nettlesere bes?ker et nettsted som er beskyttet av EV SSL-sertifikater, vil toppen av nettleseren lyse opp i gr?nt og vise navnet p? selskapet som driver nettstedet. Det gr?nne lyset viser at brukerne har kommet til et nettsted som er
autentisert av en tredjepart, og ikke til en falsk, kopiert nettside som identitetstyver har opprettet for ? samle og selge forbrukerens sensitive personopplysninger. Dermed kan nettbedrifter etablere seg selv som trygge nettsteder, en viktig forutsetning for ? bedre inntekter og ?ke antall salg.
Som den mest respekterte og betrodde SSL-autoriteten p? nettet er VeriSign leverand?r av EV SSL-sertifikatet til mer enn 12 000 nettbaserte bedrifter. Mer enn 95 prosent av bedriftene p? Fortune 500 og 97 av verdens 100 st?rste banker som i dag bruker SSL, sikrer sine nettsteder med SSL-sertifikater solgt av VeriSign.* Bes?k www.verisign.com/EV-SSL for ? lese mer om VeriSign EV SSL.

Om Commfides Norge AS
Commfides Norge AS tilbyr state-of-the-art-l?sninger for sikker elektronisk kommunikasjon og online identitetsh?ndtering. Commfides er registrert som en godkjent utsteder av kvalifiserte digitale sertifikater av Post- og teletilsynet, og er den eneste leverand?ren av kvalifiserte sertifikater i Skandinavia som f?lger b?de den europeiske ETSI-standarden og den norske SEID-standarden.

Kontaktperson
Geir Fevang i Commfides p? [email protected] eller +47 920 85 226, eller bes?k www.commfides.com for mer informasjon.

Om VeriSign
VeriSign, Inc (NASDAQ: VRSN) er en betrodd forhandler av nettinfrastrukturtjenester for firmaer p? nett. Flere milliarder ganger hver dag hjelper VeriSign bedrifter og forbrukere over hele verden til ? ta del i sikker kommunikasjon og handel. Du finner mer informasjon om bedriften p? www.verisign.com.
Kontaktpersoner
Victoria Henry, [email protected],+ 44 (0) 7920 598 016
Investorrelasjoner: Nancy Fazioli, [email protected], 650-426-5146
* Inkluderer VeriSigns datterselskaper, filialer og forhandlere.
Utsagn i denne annonsen, med unntak av historiske data og informasjon som best?r av utsagn om fremtiden, i henhold til betydningen av seksjon 27A i Securities Act av 1933, samt seksjon 21E i Securities Exchange Act av 1934. Disse utsagnene involverer risiko og usikkerhet som kan f?re til at VeriSigns reelle resultat kan avvike fra de som er angitt eller antydet av slike utsagn om fremtiden. Potensielle risikoer og usikkerheter omfatter blant annet usikkerhet om fremtidig inntjening og l?nnsomhet, og potensielle svingninger i kvartalsvise driftsresultat p? grunn av faktorer som manglende evne hos VeriSign til ? utvikle og markedsf?re nye produkter og tjenester, kundens aksept av slike nye produkter eller tjenester, inkludert VeriSigns EV SSL-l?sninger; muligheten for at VeriSigns annonserte nye tjenester ikke f?rer til flere kunder, h?yere inntjening eller st?rre avkastning, samt ?kt konkurranse og prispress. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan p?virke bedriftens forretningsmessige og ?konomiske resultat finnes i informasjon som er registrert hos Securities and Exchange-kommisjonen, inkludert bedriftens ?rsmelding p? skjema 10-K for ?ret som ble avsluttet 31. desember 2007, og kvartalsrapporter p? skjema 10-Q. VeriSign p?tar seg ikke noe ansvar for ? oppdatere noen fremtidsrettede uttalelser etter denne pressemeldingen er offentliggjort.
?2009 VeriSign, Inc. All ettertrykk forbudt. VeriSign, VeriSign-logoen, kontrollmerke-sirkelen, og andre varemerker, servicemerker og designer er registrerte eller uregistrerte varemerker tilh?rende VeriSign, Inc., og dets datterselskaper i USA og utlandet. Alle andre varemerker tilh?rer sine respektive eiere.

Similar Posts