b?rs

Vesentlig forbedring av resultatet

DnB NORs resultat i tredje kvartal ble 3 038 millioner kroner, en vesentlig forbedring fra tredje kvartal i fjor. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig lavere nedskrivninger p? utl?n, men ogs? en ?kning i renteinntektene.
? Vi ser fortsatt klare tegn til bedring i norsk ?konomi, og vi opplever en ?kning i ettersp?rsel etter l?n fra b?de personkunder og bedrifter. Samtidig har vi en hyggelig og markant nedgang i nedskrivninger p? utl?n, sier konsernsjef Rune Bjerke.
Bjerke er godt forn?yd med kvartalsresultatet, som viser en klar forbedring fra tilsvarende periode i fjor, da resultatet var p? 1 760 millioner kroner.
N?kkeltall for tredje kvartal 2010:
Driftsresultat f?r nedskrivninger og skatt utgjorde 4,8 milliarder kroner (5,0)
Resultatet var 3,0 milliarder kroner (1,8)
Resultat etter minoritetsinteresser var 3,1 milliarder kroner (2,2)
Resultat per aksje ble 1,90 kroner (1,63)
Egenkapitalavkastningen ble 11,8 prosent (10,6)
Ordin?r kostnadsgrad var 48,2 prosent (46,2)

Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2009 i parentes.
De gjennomsnittlige utl?nsvolumene var 8,1 milliarder kroner lavere i tredje kvartal 2010 enn i tilsvarende kvartal 2009 og ?kte med 12,8 milliarder fra andre kvartal. Netto renteinntekter var i underkant av 240 millioner kroner h?yere enn i b?de tredje kvartal 2009 og andre kvartal 2010.
Lavere nedskrivninger
? Vi er veldig forn?yde med at nedskrivningene v?re er kraftig redusert i forhold til tilsvarende periode i fjor. Det er positivt b?de for oss og for kundene v?re. Dette resultatet viser at DnB NOR har kommet styrket ut av finanskrisen og at norsk ?konomi g?r godt, sier Bjerke.
Nedskrivninger p? utl?n var 643 millioner kroner i tredje kvartal, en nedgang fra 2 277 millioner i tredje kvartal i fjor. Ned­skrivningene ble redusert mot slutten av 2009, og reduksjonen har fortsatt i 2010.
Blant verdens 10 prosent beste
DnB NOR ble for andre ?r p? rad tatt opp i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Konsernet er dermed blant de 10 prosent beste bedriftene i sin bransje innen b?rekraftig utvikling p? verdensbasis.
? Vi har en forpliktelse til ? opptre ansvarlig og anstendig overfor samfunnet rundt oss. At vi blir tatt opp i verdens mest kjente b?rekraftindeks ogs? i ?r er en anerkjennelse av v?rt langsiktige arbeid med forhold som ber?rer milj? og samfunn, sier Bjerke.
Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirekt?r Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirekt?r, mobil 96 23 20 17

Detaljer om resultatene for tredje kvartal finner du p? www.dnbnor.comFerdig intervju og live-sending
Medier kan laste ned intervju med konsernsjef Rune Bjerke for fri publisering i eget medium. Intervjuet kan brukes i sin helhet, eller klippes fritt til bruk i artikler, web-TV, TV eller radio. Presentasjonen klokken 9.30 kan ogs? vises live i eget medium. Lenker og embeddkoder finner du her: http://bit.ly/bzEga8Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra v?re lister, vennligst send en e-post til [email protected]
Bes?k oss p? www.dnbnor.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy