Vestlendingene har tro p? ?konomisk utvikling

En unders?kelse gjennomf?rt for Bank2 viser at 30 % av befolkningen tror de vil f? bedre privat?konomi i l?pet av ?ret. 44 % tror p? bedring i et tre?rs perspektiv. Tall hentet fra Soliditet viser at innbyggerne i Hordaland har betalingsanmerkninger for hele 2 930 202 565 kroner ved inngangen til mars 2011.

14% er redd for at ?konomien vil bli d?rligere i l?pet av ?ret og 16% tror at privat?konomien vil endre seg i negativ retning i et tre?rs perspektiv. Vestlandet ligger p? landsgjennomsnittet. Unders?kelsen avdekker imidlertid tydelige regionale avvik i befolkningen. Personer bosatt i Midt-Norge er langt mer pessimistiske enn sine landsmenn. I Midt-Norge tror kun 19 % at de vil f? bedre privat?konomi dette ?ret. Blant nordlendingene tror derimot hele 41 % at privat?konomien vil bli bedre i l?pet av 2011. Tall Bank2 har hentet fra Soliditet viser at 18 509 personer i Hordaland har p?dratt seg til sammen 81 480 betalingsanmerkninger som representerer uoppgjort inkassogjeld tilsvarende 2 930 202 565 kroner.
? Det er mange ?rsaker til at mennesker havner i ?konomisk uf?re. En uoversiktlig ?konomi kan v?re nok til ? sette fart i problemene. Flere og dyre l?n kan v?re en annen ?rsak. F?r man problemer med ? betjene gjelden er det viktig ? finne l?sninger f?r det er for sent. Kontakt banken og se p? mulighetene for ? samle gjelden din i ett nytt l?n ved refinansiering av gjeld, anbefaler adm. dir. i Bank2 Raimond Pettersen.
L?sning f?r det er for sent

? Mange utsetter ? ta tak i de ?konomiske utfordringene. Andre ?nsker eller makter ikke ? ta inn over seg de ?konomiske realitetene. Begge deler kan fort bli b?de dyrt og en stor personlig p?kjenning. Derfor er det s? viktig ? se etter l?sninger f?r det er for sent. Har man f?rst p?dratt seg betalingsanmerkninger kan man i lang tid f? problemer med ? f? l?n i ordin?re banker. Da blir den ?konomiske handlingsfrihet p? mange m?ter ?delagt, i tillegg til de tunge ?konomiske bekymringene som kan unng?s, understreker Pettersen.
Refinansierer problemgjeld

Bank2 har spesialisert seg p? refinansiering av s?kalt problemgjeld og har lang erfaring med ? refinansiere personer som har endt opp med en skakkj?rt privat?konomi. Pettersen understreker at Bank2 ikke er en konkurrent til ordin?re banker, men at personer med betalingsanmerkninger kan f? l?n i Bank2 hvis de kan stille tilfredsstillende sikkerhet og har evne og vilje til ? betjene et nytt l?n. P? denne m?ten bidrar Bank2 til at motgangen kan bli midlertidig.
? Vi skal ikke v?re kundenes prim?rbank over lang tid. Vi skal bidra til ?konomisk friskmelding slik at kunden igjen kan g? inn i en varig relasjon til sin egen bank, avslutter Pettersen.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart.
Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner.
Bank2 ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re
banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk
friskmelding av flest mulig bankkunder.

Authors

Related posts

Top