Hel-

Vestlendingene har tro p? ?konomisk utvikling

En unders?kelse gjennomf?rt for Bank2 viser at 30 % av befolkningen tror de vil f? bedre privat?konomi i l?pet av ?ret. 44 % tror p? bedring i et tre?rs perspektiv. Tall hentet fra Soliditet viser at innbyggerne i Hordaland har betalingsanmerkninger for hele 2 930 202 565 kroner ved inngangen til mars 2011.

14% er redd for at ?konomien vil bli d?rligere i l?pet av ?ret og 16% tror at privat?konomien vil endre seg i negativ retning i et tre?rs perspektiv. Vestlandet ligger p? landsgjennomsnittet. Unders?kelsen avdekker imidlertid tydelige regionale avvik i befolkningen. Personer bosatt i Midt-Norge er langt mer pessimistiske enn sine landsmenn. I Midt-Norge tror kun 19 % at de vil f? bedre privat?konomi dette ?ret. Blant nordlendingene tror derimot hele 41 % at privat?konomien vil bli bedre i l?pet av 2011. Tall Bank2 har hentet fra Soliditet viser at 18 509 personer i Hordaland har p?dratt seg til sammen 81 480 betalingsanmerkninger som representerer uoppgjort inkassogjeld tilsvarende 2 930 202 565 kroner.
? Det er mange ?rsaker til at mennesker havner i ?konomisk uf?re. En uoversiktlig ?konomi kan v?re nok til ? sette fart i problemene. Flere og dyre l?n kan v?re en annen ?rsak. F?r man problemer med ? betjene gjelden er det viktig ? finne l?sninger f?r det er for sent. Kontakt banken og se p? mulighetene for ? samle gjelden din i ett nytt l?n ved refinansiering av gjeld, anbefaler adm. dir. i Bank2 Raimond Pettersen.
L?sning f?r det er for sent

? Mange utsetter ? ta tak i de ?konomiske utfordringene. Andre ?nsker eller makter ikke ? ta inn over seg de ?konomiske realitetene. Begge deler kan fort bli b?de dyrt og en stor personlig p?kjenning. Derfor er det s? viktig ? se etter l?sninger f?r det er for sent. Har man f?rst p?dratt seg betalingsanmerkninger kan man i lang tid f? problemer med ? f? l?n i ordin?re banker. Da blir den ?konomiske handlingsfrihet p? mange m?ter ?delagt, i tillegg til de tunge ?konomiske bekymringene som kan unng?s, understreker Pettersen.
Refinansierer problemgjeld

Bank2 har spesialisert seg p? refinansiering av s?kalt problemgjeld og har lang erfaring med ? refinansiere personer som har endt opp med en skakkj?rt privat?konomi. Pettersen understreker at Bank2 ikke er en konkurrent til ordin?re banker, men at personer med betalingsanmerkninger kan f? l?n i Bank2 hvis de kan stille tilfredsstillende sikkerhet og har evne og vilje til ? betjene et nytt l?n. P? denne m?ten bidrar Bank2 til at motgangen kan bli midlertidig.
? Vi skal ikke v?re kundenes prim?rbank over lang tid. Vi skal bidra til ?konomisk friskmelding slik at kunden igjen kan g? inn i en varig relasjon til sin egen bank, avslutter Pettersen.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart.
Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner.
Bank2 ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re
banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk
friskmelding av flest mulig bankkunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Erik Jensen   #Jensen Bank Norwegian