Privat?konomi

Vet ikke om brann i pipa

Mange boliger er utsatt for en liten pipebrann uten at eiere og beboere aner det minste. Sv?rt h?y temperatur i skorsteinen under brannen kan f?re til usynlige sprekker som ?ker faren for kullosforgiftning og spredning av brann i boligen. (Foto: If Skadeforsikring)

Flere hundre norske boliger og hytter hadde sist vinter pipebrann uten ? v?re klar over det. Usynlige sprekker i pipene bekymrer forsikringsselskapet If.
Pipebranner som har skjedd i det skjulte blir f?rst oppdaget n?r feiervesenet er ute p? tilsyns- og feierunder. Hvert ?r legger lokale brannvesen ned flere titalls bruksforbud av piper fordi det har v?rt pipebrann i det skjulte.
Kullos siver inn
? Selv om de fleste pipebrannene har v?rt sm? og slukket av seg selv, ?ker de p? sikt faren for husbrann og kullosforgiftning. Grunnen er at pipa gjerne blir alvorlig skadet av selv mindre pipebranner, p?peker fagsjef Terje Hagelund i If Skadeforsikring.
? Pipa kan f? sm? og store sprekker som utvider seg enda mer under fyring. R?yk med giftige gasser kan sive ut, og i et lukket rom kan dette v?re d?delig. St?rre sprekker ?ker ogs? risikoen for at det p? sikt kan ta fyr i vegger og tak i n?rheten, sier Hagelund, som til daglig jobber med brannforebygging ved If Sikkerhetssenter i Hob?l.
Kulde ?ker risikoen
Hvert ?r er det rundt tusen pipebranner i Norge som brannvesenet rykker ut til, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Men det faktiske antallet pipebranner er langt h?yere enn antallet utrykninger, fordi mange av brannene f?rst blir oppdaget i etterkant ved inspeksjon.
Er det mistanke om at det har v?rt en pipebrann, f?rer feieren et inspeksjonskamera ned i pipa. I tillegg kan det det lokale brannvesenet bruke varmes?kende videokamera for ? f? bedre oversikt over varmespredning og eventuelle skjulte skader.
? Vi f?r inn mange skadesaker hvor pipene er blitt ?delagt uten at den som fyrer opp i ovnen eller peisen har ant det minste, sier Trond Anfinsen, leder for bygningstakst i If.
Kuldeperiodene ?ker risikoen for pipebranner. Grunnen er at flere da tyr til peis og vedovn i stedet for varmepumper.
Fuktig ved og liten trekk f?rer til r?yk som omdanner seg til tj?re ? s?kalt beksot og l?ssot ? som setter seg p? innsiden av pipa. Flammene fra ovnen eller peisen kan antenne det brennbare tj?rebelegget, og dermed er pipebrannen et faktum.
Beksot antenner lett. Den kan ta fyr ved temperaturer ned mot rundt 100°C. Hvis en slik brann oppst?r, kan den utvikle temperaturer opptil 1300-1400°C.
Fyr riktig
Brannekspert Terje Hagelund i If anbefaler bruk av god trekk, t?rr ved og skikkelig fyr.
Juster heller trekken mer ned n?r veden har tatt ordentlig fyr. Pass imidlertid p? at veden b?r brenne bedre enn bare ? ulme.
? Det er selvsagt ogs? sv?rt viktig ? feie pipa med jevne mellomrom. Hvor lang tid det b?r g? mellom feiingene, avhenger av bruken, sier Hagelund.
Dersom man skulle oppdage pipebrann, er det sv?rt viktig ? ringe brannvesenet for ? f? slukket den. Pipebrann er ikke noe man slukker selv. Bruk av vann nedi pipa kan v?re direkte farlig p? grunn av den h?ye temperaturen i skorsteinen. Brannvesenet bruker spesielle slokkemidler ved slokking av pipebrann.

Fakta: Dette er beksot
Beksot er et hardt og blankt sotbelegg som dannes i pipa ved ufullstendig forbrenning.

R?tt brensel og for liten trekk bidrar til bek p? innsiden av pipa. Grunn: Man n?r ikke temperaturer som kreves for ? f? til en fullstendig forbrenning av r?ykgassene fra ovnen

Beksot er den mest brennbare sottypen. Mye beksot i skorsteinen utgj?r stor pipebrannfare.

Kilde: If Skadeforsikring

Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:
Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver, telefon 98 24 98 05 – [email protected]

Terje Hagelund, fagsjef ved If Sikkerhetssenter i Hob?l, telefon 90 96 04 05

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy