Offentlig ?konomi

Vi gir bort mer penger – Nordmenn mest gavmilde i Norden

a8

Deloitte har ogs? i ?r analysert det s?kalte fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Rapporten viser at stadig flere nordmenn blir faddere eller fastgivere, og at vi gir bort mer penger enn ?ret f?r.
Deloittes rapport om fadder- og fastgivermarkedet er en gjennomgang av nordmenns giverglede. Rapporten gir et totalbilde over hvor mange faste givere og faddere alle de store ideelle organisasjonene i Norge har. I ?r har Deloitte ogs? gjennomf?rt samme studie i Sverige og Danmark, og resultatene gir et positivt bilde av givergleden i Skandinavia, s?rlig i Norge:
– Rapporten gir oss ny kunnskap om fadder- og fastgivermarkedet i Skandinavia, sier Grete Elg?en, partner i Deloitte og ansvarlig for rapporten.
? Det er ingen tvil om at vi blir mer gavmilde. Totale inntekter fra faddere og faste givere ?kte med 10 % for de organisasjonene som var med i studien. B?de antall givere og bel?pet fra den enkelte ?kte i forhold til ?ret f?r, sier Elg?en.
Inntekter fra faste givere/faddere for organisasjonene som deltok i unders?kelsen ?kte fra 1.195 MNOK i 2009 til 1.319 MNOK i 2010 (en ?kning p? 10 %).
Gjennomsnittlig bel?p per giver for alle som besvarte unders?kelsen ?kte fra kr 1.816 i 2009 til kr 1.940 i 2010, en ?kning p? 7 %. Tilsvarende tall er 1.557 NOK i Danmark og 1.458 NOK i Sverige.
Ny kunnskap
Dette er andre ?ret Deloitte gjennomf?rer en kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. I ?r ble unders?kelsen utvidet til ? omfatte testamentariske gaver og andre gaver. I tillegg inkluderer unders?kelsen for f?rste gang ogs? Sverige og Danmark. Resultatet er en interessant rapport hvor det fremkommer at antall fadder- og fastgivere i Norge har ?kt fra 2009 til 2010. I tillegg tallfester rapporten fadder- og fastgivermarkedet i Norge, Sverige og Danmark. Resultatet viser at gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere er st?rst i Norge.
Inntekter fra faste givere og faddere er den viktigste private inntektskilden for mange ideelle organisasjoner i Norge, og form?let med kartleggingen var ? tallfeste st?rrelsen p? markedet og se n?rmere p? utviklingen fra 2009 til 2010.
Flest givere i Norge
Unders?kelsen er basert p? tall fra 77 ideelle organisasjoner. Organisasjonene som besvarte unders?kelsen hadde totalt 679.825 faddere/faste givere i 2010, det vil si en ?kning p? 3 % fra 2009. Resultatet viser at givere i Norge gir i gjennomsnitt mer enn givere i Sverige og Danmark.
– Resultatene fra unders?kelsen viser at det er givere i Norge som gir mest sammenlignet med Sverige og Danmark. Dette er informasjon som er helt ny for oss, sier Grete Elg?en.
Andre fakta fra rapporten:
Norge
Inntekter fra faste givere/faddere for organisasjonene som deltok i unders?kelsen ?kte fra 1.195 MNOK i 2009 til 1.319 MNOK i 2010 (en ?kning p? 10 %).
Gjennomsnittlig bel?p per giver for alle som besvarte unders?kelsen ?kte fra kr 1.816 i 2009 til kr 1.940 i 2010, en ?kning p? 7 %.
Totale inntekter i 2010 utgjorde 10.459 MNOK for organisasjonene som deltok i unders?kelsen.
Inntekter fra faste givere/faddere utgjorde 13 % av totale inntekter i 2010, og 12 % i 2009.
For noen av de st?rste organisasjonene utgj?r tilskudd en vesentlig del av totale inntekter. Flyktninghjelpen mottar mest tilskudd og av de totale inntektene i 2010 utgj?r dette 80 %.
Norge, Sverige og Danmark
N?r det gjelder gjennomsnittlig bel?p fra faddere/fastgivere utgj?r dette 1.940 NOK i Norge, tilsvarende tall er 1.557 NOK i Danmark og 1.458 NOK i Sverige.
I alle tre landene har gjennomsnittlig inntekt per fadder/fastgiver ?kt fra 2009 til 2010. I Norge har ?kningen v?rt 7 %, en forholdsmessig st?rre ?kning enn i de to andre landene.
Det er en ?kning i testamentariske gaver fra 2009 til 2010 i b?de Norge og Sverige p? henholdsvis 14 % og 10 %. Sammenlignet med inntekter fra faddere/fastgivere utgj?r testamentariske gaver en st?rre andel i Sverige og Danmark i forhold til Norge.
Andre gaver har ?kt i alle landene. I Norge er ?kningen 47 %, mens tilsvarende ?kning er 16 % i Danmark og 15 % Sverige.
Tilskudd utgj?r ikke like mye av totale inntekter i Danmark og Sverige, sammenlignet med Norge.
Kontaktpersoner:
Grete Elg?en, partner i Deloitte, tlf: 900 43 722, e-post: [email protected]
Julie Hamre, forretningsutvikler i Deloitte, tlf: 920 20 854, e-post: [email protected]
Om Deloitte
Deloitte er en av verdens st?rste leverand?rer av profesjonelle tjenester. Vi yter tjenester innen revisjon, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning.
Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av n?ringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke p? erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse p? tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til ? bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, s? vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier.
Deloitte er et selskap med h?y grad av leveringsevne. Med 1150 ansatte ved 21 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til ? gjennomf?re prosjekter, ikke bare snakke om dem. Vi bidrar til ? skape resultater for v?re klienter gjennom en strategisk tiln?rming til utfordringer, men ogs? gjennom praktiske handlinger og gjennomf?ringsevne.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy