Offentlig ?konomi

Vi m? snakke enkelt til kundene

Forsikring til alle, uten skjulte kostnader og gebyrer, og enkel og ?pen kommunikasjon, st?r h?yest p? nordmenns ?nskeliste over b?rekraftige tiltak, viser fersk unders?kelse. I dag lanserer FN prinsipper for b?rekraftig forsikring.
FN (UNEP FI – The United Nations Environment Programme Finance Initiative) lanserer i dag fire prinsipper for b?rekraftig forsikring i forbindelse med Rio-konferansen.

Storebrand har, sammen med en gruppe internasjonale forsikringsselskaper, sittet i FNs arbeidsgruppe for ? utvikle en mer b?rekraftig forsikringsn?ring. Resultatet er fire grunnleggende prinsipper for b?rekraftig forsikring:
Vi skal fokusere p? b?rekraft i alle deler av v?r virksomhet.
Vi skal jobbe med kunder og forretningspartnere for ? ?ke bevissthet og engasjement knyttet til b?rekraft.
Vi skal samarbeide med myndighetene og andre interessenter for utvikle et felles initiativ og langsiktige l?sninger.
Vi skal v?re ?pne og rapportere fremdrift i implementeringen av prinsippene.
Storebrand vil slutte seg til prinsippene og implementere disse i sitt videre arbeid med forsikring.
?penhet er viktig for nordmenn
I forkant av Rio-konferansen har Storebrand spurt nordmenn og svensker hvordan de mener forsikringsselskaper b?r ta samfunnsansvar.
??pen og enkel kundekommunikasjon?, ?forsikring til alle? og ?ingen skjulte kostnader og gebyrer? er viktige stikkord n?r vi ser p? resultatene. Det viser unders?kelsen gjennomf?rt av Norstat for Storebrand b?de i Norge og Sverige.
? Forbrukerne stiller stadig h?yere krav til at produkter de kj?per er b?rekraftige, og fremover tror vi forsikringsbransjen vil vise at det faktisk er mulig ? forsikre seg mot noen av samfunnets utfordringer. Vi er overbevist om at forsikringsselskapene kan utvikle produkter som gir viktige bidrag til en positiv samfunnsutvikling. Forsikringsn?ringen kan ut fra sin forst?else av risiko, b?de hvordan denne kan deles av mange og ikke minst hvordan den kan reduseres, utforme relevante virkemidler.
Vi tror og h?per at FNs prinsipper for b?rekraftig forsikring representerer startskuddet for en utvikling der forsikringsbransjen gradvis gj?r seg fortjent til st?rre tillit, sier Geir Holmgren, konstituert administrerende direkt?r i Storebrand Livsforsikring.
Liten forskjell p? Norge og Sverige
Unders?kelsen viser at nordmenn og svensker er noks? enige om de viktigste faktorene for hvordan forsikringsselskaper skal bidra til en mer b?rekraftig verden. Likevel ? mens svenskene er mer opptatt av krav om etikk og milj? n?r sparepenger skal investeres, har nordmenn et sterkere ?nske om at forsikringsselskaper skal forhindre ?konomisk kriminalitet.
Det er ikke p?fallende store forskjeller mellom svarene fra kvinner og menn, heller ikke ?rsinntekt ser ut til ? p?virke svarene i en tydelig retning.
Viktigste resultater fra unders?kelsen
Norge (Sverige i parentes):
Hvordan mener du banker og forsikringsselskaper b?r ta samfunnsansvar?
?pen og enkel kundekommunikasjon 25 % (25 %)
Arbeide aktivt for ? hindre ?konomisk kriminalitet 21 % (9 %)
Sikre h?y etisk standard i produktutvikling og r?dgivning 20 % (14 %)
Stille krav om etikk og milj? n?r kundenes sparepenger investeres 15 % (24 %)
Hvilke produkter og l?sninger b?r forsikringsselskaper prioritere for ? bidra til en b?rekraftig utvikling?
Tilby forsikring til alle, ogs? s?rbare kunder som fattige, de med svak helse, arbeidsl?se eller andre 23 % (17 %)
Produkter og tjenester uten skjulte kostnader og gebyrer 22 % (30 %)
Stille krav til selgerne slik at de kun tilbyr det kunden trenger 18 % (12 %)
Hva forventer du av FN-konferansen i Rio om b?rekraftig utvikling til sommeren?
?kt forst?else for b?rekraftig utvikling 9 % (15 %)
Forpliktelser til handling 32 % (22 %)
Ingen endring 28 % (16 %)
Kjenner ikke denne konferansen 30 % (48 %)

Synkende engasjement rundt klimasp?rsm?l?
Mens omtrent 1 av 3 nordmenn oppgir at de ikke kjenner til Rio-konferansen, s? har bare 1 av 2 svensker h?rt om denne.
Resultatene viser ogs? at de unge (under 30 ?r) kjenner minst til den kommende Rio-konferansen om b?rekraftig utvikling. Hele 42 % av den yngste aldersgruppen svarer at de ikke kjenner til konferansen, mens kun 23 % av de eldre sier at de ikke kjenner til den.
Dette kan tyde p? et synkende milj?- og b?rekraftsengasjement blant den yngre del av befolkningen, noe som ogs? bekreftes i TNS Gallups klimabarometer fra februar.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Qvigstad   #Friele Norges   #Kaffehuset Friele Med   #TV