DK

Viborg H?ndbold Klub A/S Kvartalsrapport 02.2010 – Kvartalsregnskab fra Viborg HK A/S

Det betyder, at Danmark om et par m?neder vil modtage en henstilling, som s?rligt ventes at indeb?re, at:
den strukturelle saldo skal forbedres med (mindst) 1? pct. af BNP i l?bet af 2011 til 2013, og at
Danmark skal starte konsolideringen senest i 2011
Det er vurderingen, at der skal findes 24 mia. kr., for at indfri denne henstilling. Henstillingen svarer til den, som Tyskland har f?et.

Om Danmark lever op til henstillingen vil l?bende (hver 6 m?ned efter henstillingen er modtaget) blive bed?mt p?, om der gennemf?res konkrete tiltag, som forbedrer den strukturelle saldo i perioden. Det vil sige, at der skal gennemf?res forslag, som direkte styrker de offentlige finanser.

Danmark kommer ud af proceduren, n?r det er konstateret, at Danmark har et underskud under 3 pct. af BNP. Hvis underskuddet fx er under 3 pct. af BNP i 2013, s? vil det ske i 2014.

S-SF udspillet indeholder ikke nogen plan for, hvordan Danmark kan sikre overholdelse af spillereglerne i ?proceduren for uforholdsm?ssigt store underskud?, herunder den ventede EU-henstilling. Der er s?ledes ikke taget stilling til finanspolitikken i 2011, 2012 og 2013 i udspillet. Desuden er det angivet, at ?Vi forventer, at EU?s centrale krav vil rette sig mod den langsigtede holdbarhed ? som tilvejebringes med de foresl?ede initiativer?. Hertil bem?rkes, at samtlige 20 EU-lande, der indtil nu har f?et en henstilling, har f?et henstillinger, der meget konkret vedr?rer krav til forbedring af de strukturelle offentlige finanser i ?rene 2010-2014.
AE-r?det har efterf?lgende offentliggjort et papir, som skulle vise en mulig indfasning af S+SFs udgifts- og skatteforslag, jf. ?S-SF-plan opfylder EUs konvergenskrav?, AE-R?det, 12. maj. Det h?vdes her, at planen opfylder de krav som Danmark ventes at m?de, fordi underskuddet ? i henhold til AEs opg?relse ? n?r under tre pct. af BNP i 2013.
Det er imidlertid ikke AEs sk?n for underskuddet i 2013, som Danmark vil blive bed?mt p?, n?r Danmark er i proceduren for uforholdsm?ssigt store underskud. Her er kravet som n?vnt, at den strukturelle saldo forbedres med ca. ? pct. af BNP i gennemsnit i ?rene 2011, 2012 og 2013. Det krav indg?r ikke i S-SF planen.
Selv med AEs opg?relse er der i S-SFs plan tale om en sv?kkelse af den strukturelle saldo p? ca. 13 mia. kr. i 2013 ift. Konvergensprogrammet for 2009 ? og det er selvom der bl.a. indregnes hurtig indfasning af skatteforh?jelserne i Fair Forandring, og besparelser p? de offentlige investeringer p? 5 mia. kr. i 2013 i forhold til Konvergensprogrammet for 2009 og visse andre antagelser som ikke er n?rmere beskrevet i S og SFs udspil.
Det bem?rkes i ?vrigt, at n?r der i AE-r?dets tabel 1 i forhold til Fair Forandring refereres til ?Overfinansiering if?lge Finansministeriets svar?, s? er det ikke Finansministeriets sk?n, der fremg?r. Efter Finansministeriets vurdering er det reelle finansieringsbidrag fra Fair Forandring ca. 7 mia. kr. mindre end forudsat i S-SF-planen. Det fremg?r af det folketingssvar, som der henvises til i AEs notat.
Baggrund
Danmark har p? linje med ?vrige EU-lande forpligtet sig til at overholde de finanspolitiske spilleregler i EUs Stabilitets- og V?kstpagt. Forpligtelsen til at overholde EU-reglerne er sk?rpet over en bred kam i forbindelse med den aftale, der blev indg?et den 10. maj for at sikre stabilitet p? de finansielle markeder i Europa. Aftalen sigter p? at undg?, at de seneste ugers stigende uro p? finansmarkederne skulle udvikle sig til en ny finanskrise og et nyt tilbageslag p? linje med det, der fulgte i k?lvandet p? finanskrisen i efter?ret 2008.

Similar Posts