Offentlig ?konomi

Vinnerne av KLPs arbeidsmilj?priser for 2011 er k?ret

Vi har k?ret vinnerne av KLPS arbeidsmilj?priser 2011:
Trond Gunnar Skillingstad fra Helse Nord-Tr?ndelag HF er k?ret til vinneren av KLPs arbeidsmilj?pris ??rets ildsjel 2011?. Rissa kommune vinner prisen for ??rets arbeidsmilj?prosjekt.?

– KLP verdsetter arbeidet for ? skape godt arbeidsmilj? hos v?re kunder. I ?r deler vi ut v?r arbeidsmilj?pris for ellevte gang. Hensikten med utdelingen av KLPs arbeidsmilj?pris, er ? fremme positive tiltak og prosesser p? vei mot et best mulig arbeidsmilj?, sier juryleder Vibeke OS Bratlie, HMS ansvarlig i KLP.
KLP deler i ?r ut to priser, hver p? 150 000 kroner:
?rets ildsjel: Trond Gunnar Skillingstad, Helse Nord Tr?ndelag HF som initiativtager til prosjektet ?Lyden av trivsel?
?rets arbeidsmilj?prosjekt: Rissa kommune med prosjektet ?Veksthus for ledere?
Kriteriene for prisen ?rets ildsjel:
En drivkraft innen arbeidsmilj? og HMS
En dyktig prosjektleder som har oppn?dd gode resultater
En god leder med ekstra fokus p? arbeidsmilj? og HMS
En person som er fylt av iver og begeistring som smitter
Kriterier for ?rets arbeidsmilj?prosjekt
Tiltak som er med p? ? skape et godt og trygt arbeidsmilj?
Positive resultat i form av tilfredse medarbeidere og god kvalitet p? tjenestene
Dokumentasjon p? positiv utvikling av arbeidsn?rv?ret
Tiltak som bidrar til ?kt motivasjon, entusiasme og godt hum?r og som profilerer arbeidsplassen som attraktiv
Forebyggende HMS-tiltak
Systematikk i utvikling av HMS arbeid
God personalpolitikk med fokus p? tilrettelegging og kompetanseheving i et livsfaseperspektiv
Fremtidsrettede og utviklende prosjekter
Prosjekter som andre kan l?re av
Juryens uttalelse om vinneren ?rets ildsjel
?Trond Gunnar Skillingstad har satt i gang korprosjektet “Lyden av trivsel” i Helse Nord-Tr?ndelag HF som et alternativt trivselstiltak som ikke n?dvendigvis krever fysisk aktivitet. Prosjektet innebar ? l?re kjente sanger, danse med inn?vd koreografi og sette opp to forestillinger i henholdsvis Levanger og Namsos i m?nedsskiftet oktober/november 2011. Hele 700 sangere ble med i 21 kor. Trond Gunnar Skillingstad allierte seg med profesjonelle musikere i Rock City i Namsos, profesjonell dirigent og koreograf. Han har skapt engasjement ved ? fordele ansvar og oppgaver blant kordeltakerne og ? bruke sosiale medier. Han har involvert medielinjene p? de videreg?ende skolene i Nord-Tr?ndelag som har laget musikkvideoer. ( Se YouTube ? s?k p? Lyden av trivsel)
? f? en vill ide krever ikke s? mye. Men ? f? flere til ? tro p? den ville ideen, at den vil gi positive effekter og ? realisere og gjennomf?re med glans krever mot og utholdenhet. Dette har Trond Gunnar Skillingstad vist at han har i seg. Han har vist stor smittende entusiasme b?de i og utenfor organisasjonen. Dette er en verdig vinner av prisen ?rets Ildsjel 2011.?
Juryens uttalelse om ?rets arbeidsmilj?prosjekt:
?Rissa kommunes prosjekt ?Veksthus for ledere? er et lederutviklingsprogram med stor fokus p? mellomledere. 80 ledere har gjennomf?rt programmet. Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at mellomlederne p? mange m?ter er en glemt ledergruppe som har f?tt langt mindre kompetanseheving og ekstern veiledning enn enhetslederne. De er helt avgj?rende for arbeidsmilj?et ved ? v?re tett p? de ansatte.
Mellomlederne opplever ofte et krysspress mellom ? ha personalansvar for mange, og samtidig sikre at den daglige driften blir gjennomf?rt p? en god og effektiv m?te. Derfor legger Rissa kommune stor vekt p? at det er viktig ? satse p? lederkompetanse p? alle niv?er, samt involvere mulige ledertalenter i programmet. Karriereutvikling og kompetanseheving bidrar ogs? positivt til kommunens omd?mme. For ? f? til en god forankring av programmet har ogs? lagt vekt p? ? involvere politikere og tillitsvalgte i en egen samling der temaet har v?rt ?Ledelse av folkevalgt styrte organisasjoner.?
Det er ikke alltid enkelt ? se konkrete resultater av satsing p? ledelse og kompetanseheving. Rissa kommune har gjennom prosjektet gjennomf?rt samme arbeidsmilj?unders?kelse flere ganger for ? se om prosjektet har p?virket medarbeidertilfredsheten over tid. Siste unders?kelse ble gjennomf?rt v?ren 2011, ett ?r etter at prosjektet startet. Den viste en framgang p? alle omr?der, og sannsynligheten for at dette skyldes ?kt fokus p? ledelse i kommunen er stor. Flere kommuner har bes?kt Rissa og blitt inspirert til ? sette i gang lignende arbeid. ?Veksthus for ledere? har stor overf?ringsverdi. Juryen h?per at prisen gir inspirasjon til ? fortsette ? utvikle gode ledere i Rissa kommune.?
Om KLPs arbeidsmilj?priser:
Vi har mottatt 34 s?knader. Felles for alle s?kerne er at de har gjort en m?lrettet innsats for arbeidsmilj?et i egen virksomhet.
Prisen skal brukes til eksisterende og nye arbeidsmilj?tiltak p? vinnernes arbeidsplass, prisen deles ut lokalt hos vinnerne i februar 2012.
Juryen best?r av:
Ann-Kristin Bjerke, KS
Anne M. Lystad, Norsk Sykepleierforbund
Sveinung Berger, Delta
Ingunn Eriksen, Fagforbundet
Olav Wendelbo Kvam, Spekter
Hanne-Kjersti Grinna, KLP
Vibeke Os Bratlie, KLP
For mer informasjon kontakt juryleder Vibeke Os Bratlie, mob: 970 62 337 eller [email protected]
I Rissa blir prisutdelingen p? Hysnes Helsefort fredag 10.februar kl. 14.00. Kontaktperson er personal og organisasjonssjef, Geir Are Nyeng mob. 45632897
N?r det gjelder ?rets ildsjel deles denne ut i Namsos fredag 9.mars kl. 12.00, kontaktperson er adm dir, Arne Flaat Helse Nord-Tr?ndelag HF. Tlf: 74098000
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 285 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy