Hel-

Vintersportssteder vil bruke 120 milliarder frem mot 2020

20-01-2011 17:00 NHO Onsdag m?tte Telenor-direkt?r og NHO-president Kristin Skogen Lund den britiske statsministeren David Cameron p? et nordisk-britisk-baltisk toppm?te. Idag holder hun innlegg om digitalisering av offentlige tjenester.

Onsdag m?tte Telenor-direkt?r og NHO-president Kristin Skogen Lund den britiske statsministeren David Cameron p? et nordisk-britisk-baltisk toppm?te. Idag holder hun innlegg om digitalisering av offentlige tjenester.

Et viktig m?l for konferansen er ? styrke relasjonene mellom landene. Det skal blant annet skje gjennom utveksling av ideer og verdier, s?rlig p? tre omr?der: Teknologi og innovasjon, familie og likestilling, samt et b?rekraftig n?ringsliv.
Deltakerne er statsministrene i de ?tte nordiske og baltiske landene, og den britiske statslederen. Hvert land stiller i tillegg med 8-12 deltakere, med byr?krater, n?ringslivsledere og representanter fra frivillige organisasjoner.
Kristin Skogen Lund skal holde sitt innlegg i forhold til teknologi-delen: ?Digital Welfare meets Open Government?. Hun peker p? to fundamentale endringer som m?ter dagens velferdsstat: Et stadig behov for ? gj?re offentlig velferd mer effektiv. Og at offentlige tjenester m? bli mer ?pne og tilgjengelige. Skogen Lund vil gjennom ulike eksempler vise hvordan Telenor bidrar til ? digitalisere helsetjenester, som er ett svar p? begge de nevne utfordringene.
Les Skogen Lunds innlegg her

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy