b?rs

Visma kj?per svensk selskap og satser videre innen anbud og innkj?p

Visma kj?per svensk selskap og satser videre innen anbud og

Som et ledd i satsningen p? l?sninger for innkj?ps- og anbudsprosesser kj?per Visma selskapet Kommuninfo i Sverige AB. I kombinasjon med Visma Opic, som ble kj?pt opp tidligere i ?r, skapes n? Sveriges bredeste tjenestetilbud til bedrifter som vil selge til offentlige virksomheter.
– Visma satser sterkt p? produkter og tjenester som forenkler anskaffelses- og tilbudsprosesser for innkj?pere og selgere. Kj?pet av Kommuninfo skaper nye muligheter for v?re kunder. Det ? koble prospekterings- og markedsf?ringstjenester p? v?r eksisterende portef?lje er en naturlig del av v?r produktutvikling, sier Eivind Gundersen, som leder Vismas divisjon for innkj?psl?sninger.
– V?r misjon er ? forenkle handelen mellom offentlig sektor og private leverand?rer. Med tjenestene Kommuninfo tilbyr kan vi n? etablere flere smarte l?sninger som gj?r offentlige anbuds- og innkj?psprosesser enda smidigere, og som gir private leverand?rer enda bedre tilgang til nye forretningsmuligheter. Det er vi veldig forn?yde med, fortsetter han.
Erfaren og ekspanderende informasjonsformidler
Kommuninfo leverer flere typer informasjonstjenester, hovedsakelig til bedrifter som selger til det offentlige. I produktportef?ljen finnes blant annet Sveriges st?rste database over beslutningstakere i offentlig sektor, som er en videref?ring av den trykte katalogen Kommunernas Kalender, som ble etablert allerede i 1971. Selskapet opplever stor vekst, og omsetter for om lag 15 millioner svenske kroner i ?ret. Selskapet holder til i Ume? og har 15 ansatte.
– Sammen med Visma f?r vi bedre forutsetninger for ? realisere v?r framtidsvisjon, og salget til Visma skaper ogs? nye utviklingsmuligheter for b?de medarbeidere og kunder, sier administrerende direkt?r i Kommuninfo, Bo ?hrlin.
Satser nordisk
Visma har i dag en lang rekke produkter og tjenester for norske og svenske, private og offentlige, virksomheter som ?nsker ? effektivisere prosessene knyttet til konkurranseutsetting, innkj?p, tilbud og salg.
– Dette er veldig viktige omr?der for oss. Vi ser et betydelig potensial her, ikke minst for nordiske virksomheter som kan spare penger i forhold til selve salgs- og tilbudsprosessen, og ikke minst f? tilgang til nye forretningsmuligheter som ?ker salget. Det er viktig for oss ? utvikle dette tilbudet videre, avslutter Eivind Gundersen.
For mer informasjon, kontakt:
Eivind Gundersen, divisjonsdirekt?r Visma Procurement & Collecting, 932 17 677

Visma er ledende leverand?r av effektiviserende produkter og tjenester innen programvare, outsourcingstjenester, innkj?psl?sninger, innfordringstjenester og butikkdatal?sninger. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor b?de privat og offentlig sektor, og har 220 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 100 ansatte og hadde i 2009 en omsetning p? NOK 3 381 mill. Se visma.no og visma.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy