Finans

Visma satser stort p? l?sninger for innkj?p og konkurranseutsetting – kj?per svensk selskap

Vedlagt f?lger finansiell rapport for DOF ASA for 4. kvartal 2009 og forel?pig rapport for 2009.

Det er lagt ut webcast p? www.dof.no.

Kontaktperson:
CEO Mons Aase, Tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Dr?nen, Tlf + 47 91 66 10 09

Similar Posts