b?rs

Vital gj?r storkj?p i Sverige

Vital gj?r storkj?p i

Vital kj?per seg n? opp til 100 prosent eierandel i et av Sveiges st?rste og mest bes?kte kj?pesentre, Kista Galleria i Stockholm. Vital har eid Kista sammen med svenske Länsförsäkringar Liv siden 2005.
Vital har fra 2002 og utover bygget opp en portef?lje av moderne, sentralt plasserte n?ringsbygg i de st?rste byene i Sverige. Konserndirekt?r i DnB NOR og administrerende direkt?r i Vital, Tom Rathke, er godt forn?yd med at Vital n? blir 100 prosent eier av Kista Galleria, som anses som et av Sveriges ledende kj?pesentre.
? Sverige er Nordens mest transparente eiendomsmarked. Mange internasjonale akt?rer investerer i dette markedet, og ikke uten grunn. Kj?pet av den resterende eierandelen i Kista sammen med investeringen i hotell og konferansesenteret Stockholm Waterfront, som vil st? ferdig rundt ?rsskiftet, gir oss den eksponeringen vi ?nsker i Sverige. Vi har n? en veldiversifisert portef?lje best?ende av kj?pesenter, hotell og kontor. Eiendommene i Sverige vil etter dette utgj?re 27 prosent av Vitals totale eiendomsportef?lje. Det er et niv? som er i overensstemmelse med v?r strategi og som vi er komfortable med, konstaterer han.
Kista Galleri
Kista er totalt p? 134 000 kvm utleieareal, hvorav 89.000 kvm er butikklokaler. Omsetningen i 2010 forventes ? overstige 2,3 milliarder og antall bes?kende 17 millioner.
Kista Galleria ble fornyet og utvidet med 24 000 kvm butikkareal h?sten 2009. Fornyelsen ses p? som sv?rt vellykket siden omsetningen s? langt i 2010 har ?kt med hele 19 prosent. Kista Galleria har 160 butikker og i tillegg flere kinoer, bowling og hotell. Senteret er kjent for ? ha Sveriges st?rste spiseavdeling og Sveiges st?rste utvalg for barn og barnefamilier.
? Kista har hatt god utvikling i mange ?r, og spesielt siden senteret ble utvidet i fjor. Vital ser stort potensial i Kista Galleria. Vi vil fortsette ? utvikle eiendommen og har sterk tro p? at vi kan utvikle b?de markedsposisjonen og eiendomsverdien ytterligere, sier Rathke.
L?nsforsikringär Liv selger
Eiendomsoverdragelsen skjer 31. oktober, da Vital kj?per Vital Länsförsäkringar Livs eierandel p? 49,9 prosent. Catella Corporate Finance har v?rt r?dgiver i oppkj?pet. Kj?pet er betinget av godkjenning fra det svenske konkurrensverket.
Jakob Carlsson, CFO Länsförsäkringar Liv:
? Länsförsäkringar Liv har v?rt med og utviklet handelsplassen siden 1985 og Kista Galleria har i alle ?r gjennom sin stabile utvikling levert gode resultater b?de til eiere og leietakere. Den gode verdiutviklingen som Kista Galleria har hatt inneb?rer at eiendommen har f?tt for stor vekt i Länsförsäkringar Livs eiendomsportef?lje, og derfor har vi n? solgt oss ut av Kista Galleria. Vi endrer allikevel ikke v?r investeringsfilosofi da vi vil fortsette ? investere i kontor og handel i Stockholm.
Vital
Livselskapet Vital Forsikring som er 100 prosent eid av DnB NOR ASA, har etter overtakelsen en total eiendomsportef?lje p? n?r 36 milliarder norske kroner fordelt p? kontor, kj?pesentre og hotell i Norge og Sverige. Etter dette kj?pet har Vital Forsikring eiendomseksponering i Sverige p? vel 9 milliarder kroner, tilsvarende 26 prosent av den totale eiendomseksponeringen.

Kontaktpersoner:
Tom Rathke, administrerende direkt?r i Vital, mobil 900 90 445
Aud-Helen Rasmussen, informasjonssjef DnB NOR, mobil 911 36 371

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy