Finans

Vizrt Publishes Corporate Calendar 2010 Bergen, Norway, November 26, 2009, Vizrt Ltd. (Oslo Main List: VIZ)

EKSTRAORDIN?R

Som f?lge av et gjennomg?ende svakt marked i 2009 har selskapet behov for ? ?ke tilgangen til likviditet med form?l ? betjene eksisterende gjeld samt for generelle selskapsform?l. Styret har derfor besluttet ? kalle inn til en ekstraordin?r generalforsamling der det fremsettes forslag om ? gi styret fullmakt til ? kunne ta opp konvertible obligasjonsl?n.

Gitt generalforsamlingens tilslutning til styrets forslag vil selskapet kunne nyttiggj?re seg denne type finansiering som en del av de samlede finansieringskilder. Under gitte vilk?r vil slike l?n v?re mer form?lstjenelig enn ? benytte andre former for finansiering.

Innf?ring av ny § 5-11a i allmennaksjeloven ?pner for at det kan fastsettes i vedtektene at n?r dokumenter som gjelder saker som skal behandles p? generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne p? selskapets internettsider gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Styret foresl?r ? endre vedtektene tilsvarende for ? muliggj?re dette.

Den ekstraordin?re generalforsamlingen vil bli avholdt p? selskapets kontor fredag 18. desember 2009 kl 10.00. Innkallingen er vedlagt denne meldingen og er ogs? tilgjengelig p? Wilsons hjemmeside www.wilsonship.no.

Wilson ASA
Bergen, 26. november 2009

A to już wiesz?  SIMTRONICS ASA ANNOUNCES FUNDING AGREEMENT WITH AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy