Hel-

Vokser p? b?rekraftige ingeni?rl?sninger: Sterkt ?rsresultat fra Sweco

Lysaker, 15. februar 2011: R?dgiverselskapet Sweco Norge fortsetter ? vokse. Sweco hadde en omsetning p? 1.090 millioner kroner i 2010 mot 1.061 millioner kroner i 2009. Dette tilsvarer en vekst p? ca 2,7 prosent. Administrerende direkt?r, Vibecke Hverven, mener de st?rste mulighetene for Sweco i 2011 ligger innenfor kraftsektoren, samferdsel og utvikling av nye boligomr?der.
Driftsresultatet for 2010 utgj?r 110,2 millioner kroner som er en reduksjon fra 118,1 millioner kroner for 2009. Dette utgj?r en brutto resultatgrad p? 10,1 prosent for 2010.
Administrerende direkt?r i Sweco, Vibecke Hverven, mener prioritering av intern kompetanseheving og fokus p? b?rekraftige og fremtidsrettede l?sninger er blant ?rsakene til det gode resultatet.
– ?konomisk vekst i et konsulentselskap henger n?ye sammen med hvordan vi legger til rette for trivsel internt. Ogs? i ?r har v?re medarbeidere v?rt v?rt st?rste satsningsfokus. V?re ansatte er v?rt viktigste konkurransefortrinn og i 2011 passerer vi 1000 ansatte i Sweco, fordelt over hele Norge. Vi har etablert et engasjerende milj? av lagspillere som evner ? koble fagomr?der sammen. P? denne m?ten har vi klart ? tiltrekke oss noen av de beste hodene i bransjen, sier Hverven.
?rsresultatet for konsernet som ble rapportert p? b?rsen i Stockholm denne uken. Netto omsetning for Sweco konsern var i 2010 p? 5,3 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet utgjorde 433 millioner svenske kroner.
– V?r vekststrategi er uendret. Swecos sterke finansielle stilling, ledende markedsposisjon og v?rt brede spekter av tjenester gir oss muligheten til ? skape l?nnsom vekst b?de organisk og gjennom ytterligere oppkj?p i b?de eksisterende og nye markeder i Europa, sier konsernsjef Mats Wäppling.
?kt ettersp?rsel etter b?rekraftige l?sninger
Fokus p? b?rekraftige l?sninger er et viktig satsningsomr?de for Sweco. Selskapet tenker milj? og b?rekraftighet i alle prosjekter.
– V?r oppgave er ? gj?re det mulig for v?re kunder ? gjennomf?re prosjekter som m?ter krav til kvalitet og l?nnsomhet, samtidig som de bidrar til en b?rekraftig samfunnsutvikling, sier Hverven. Hun registrerer ogs? at leveranser av b?rekraftige l?sninger i enda st?rre grad ?ker i markedet.
– Vi har definert og stilt krav til oss selv om hvordan vi vil jobbe p? tvers av fag for best mulig ? m?te fremtidens utfordringer og de mange muligheter som ligger der, forteller Hverven,
Ser store muligheter innen kraft og samferdsel
Noen av mulighetene Hverven viser til ligger blant annet innenfor kraftsektoren, samferdsel og utvikling av gode boomr?der. – Kraftsektoren har h?ye investeringsprognoser i 2011 sett opp mot foreg?ende ?r. N? er det under ett ?r igjen til det svensk-norske el-sertifikatmarkedet skal v?re p? plass. Det vil forh?pentlig f?re til at det igjen blir fart i utbygging av vindprosjekter. Det vil ogs? f?re til flere vannkraftprosjekter. Investeringene i kraft ligger dermed an til ? bli h?yere enn de samlede investeringene i industrien i 2011, mener Hverven.
Hverven ser ogs? et stort forbedringspotensial i samferdselssektoren. I tillegg vil det v?re store muligheter innenfor boligutbygging, og flere nye boligprosjekter vil igangsettes da det er stor ettersp?rsel etter spesielt nybygde boliger i gode velplanlagte boomr?der, mener Hverven.
For ytterligere informasjon kontakt:
Vibecke Hverven, adm. direkt?r i Sweco Norge AS
Mob 975 30 372, E-post: [email protected]

Om Sweco
Sweco er et av Norges ledende r?dgiverselskap som tilbyr tverrfaglige r?dgivningstjenester innen teknikk og milj?. Sweco i Norge har n?rmere 900 ansatte og 25 kontorsteder spredt over hele landet. Sweco-konsernet har en sterk posisjon i Norden og har en omsetning p? ca. 5,3 mrd. SEK (2010) og har 5400 ansatte i 11 land. For tiden gjennomf?rer Sweco oppdrag i ca. 80 land rundt om i verden.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Liem Vo   #Silje Stensrud   #Storsenter Tommy Sharif   #Thon Hotel Arena