Finans

VVL – flagging

VVL -

Sparebanken Vest har i dag solgt 7.751 aksjer til
2.350,- pr aksje kr i Voss Veksel- og Landmandsbank
ASA (VVL). Sparebanken Vest eier 9.499 aksjer
tilsvarende 9,99% etter salget.

Sparebanken Vest ervervet til sammen 18,2% av aksjene
i Voss Veksel- og Landsmandsbank etter ? ha f?tt
forh?ndstillatelse fra Kredittilsynet til ? eie opp
til 20% av aksjene. VVL har vedtektsfestede
eierbegrensninger i selskapet p? 10%, uten at dette
er gjort kjent gjennom ?rsmelding eller annen
tilgjengelig investorinformasjon. Sparebanken Vest
har besluttet ? f?lge anmodningen fra styret i VVL om
? avhende deler av aksjeposten p? grunn av
vedtektsfestede eierbegrensinger i selskapet.

Sparebanken Vest har gjennom mange ?r hatt et godt
samarbeid med VVL p? flere omr?der, og ?nsker ? bygge
videre p? dette. Sparebanken Vest har v?rt aksjon?r i
VVL siden 2006. Styret og ledelsen i VVL har over
lang tid skapt god avkastning for aksjon?rene gjennom
kursutvikling og utbytte. Sparebanken Vest forventer
at dette vil v?re tilfellet ogs? fremover, og ?nsker
fortsatt ? v?re en betydelig aksjon?r i selskapet.

Bergen 22. desember 2009

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, Administrerende Direkt?r,
mob. +47 911 01 500
Benedicte Schilbred Fasmer, Direkt?r divisjon
Kapitalmarked, mob. +47 950 60 034

Source: Millistream

A to już wiesz?  MULIG NYTT OBLIGASJONSL?N

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy