Revisjon

Webhuset kj?per Rent A Rack og gj?r klar til vekst

Webhuset AS har inng?tt en avtale om kj?p av samtlige aksjer i Rent A Rack AS. Webhotell og serverhostingspesialisten tilrettelegger dermed for ytterligere vekst inn mot 2013. i Webhuset gj?r seg med det klar for vekst.

Kj?pet av Rent a Rack er et ledd i domene- og serverhostingspesialistene Webhusets m?l om ? bli ledende akt?r i Skandivia p? hosting, VPS og “carrier neutral”-datasentertjenester, sier Erik Windahl Olsen, CEO i Webhuset.

Rent a Rack opererer et datasenter i Oslo p? ca 800 kvadratmeter. Det var viktig for oss ? etablere en base ogs? p? ?stlandet for ? tilrettelegge for fremtidig vekst. Valget stod mellom ? bygge et nytt datasenter eller kj?pe noe som allerede stod klart. Rent a Rack har bygget et “state-of-the-art” N+1 datasenter og n?r denne muligheten dukket opp var det utvilsomet et sv?rt godt alternativ for oss, forteller Olsen.

Datasenteret til Rent a Rack er sentralt plassert p? Ulven i Oslo b?de n?r det gjelder fysisk tilgang og ikke minst teknisk infrastruktur. Totalt opererer Webhuset n? en datasenterkapasitet p? over 1.200 kvadratmeter fordelt p? Bergen og Oslo. Ca 300 kvadratmeter datasenterplass er utleid til én stor kunde i offentlig sektor. Det foreligger konkrete planer for ? bygge ut denne kapasiteten betraktelig over de kommende ?rene.

Webhuset har opplevd en solid vekst de siste ?rene med ca 20% ?rlig vekst. ?ret s? langt ligger godt an til ? bli et tilsvarende vekst?r – selv uten oppkj?pet av Rent a Rack.

Kj?pet av Rent a Rack er et kontantoppgj?r og det blir ingen endringer i eierstrukturen i Webhuset Invest AS eller andre selskaper i konsernet/strukturen. Rent a Rack vil drives videre som tidligere og oppkj?pet inneb?rer ingen endringer for kundene.

Det samlede konsernet vil i 2013 omsette for ca 40 millioner kroner.

Om Webhuset
Webhuset er et hostingselskap som leverer tjenester innen shared hosting, webhotell, domenenavn, cloud-servere, dedikert server og serverhousing/colocation. Selskapet omsatte i 2011 for MNOK 20 har 20 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Bergen og betjener ca 10.000 sm? og mellomstore bedriftskunder over hele Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jens Regnstr